dr inż. Joanna Kuc

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 328

   +48 12 628 27 07

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna, 2007
drPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia, 2015


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Analityka zwiazków pochodzenia naturalnego (Laboratoria)
  • Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym (Laboratoria)
  • Chemometria (Laboratoria)
  • Podstawy Bioanalityki (Laboratoria)
  • Techniki chromatograficzne w chemii produktów naturalnych (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
  • Czech Republic, Nanotechnology Centre (CNT), Technical University of Ostrava, Staż naukowy, 01.05-31.07.2012
  • Czech Republic, Nanotechnology Centre (CNT), Technical University of Ostrava, Staż naukowy, 01.10-31.12.2011

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
  • Małopolskie Stypendium Doktoranckie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego finansowane ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego za podjęcie pracy naukowo – badawczej wpisującej się w strategiczne obszary rozwoju, 2009
  • Grant przyznany przez Arbeitskreis Separation Science - zespół Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego (GDCh) specjalizujący się w chromatografii i naukach pokrewnych, 2012
  • Główna nagroda w konkursie Młody Naukowiec II– Kreator Rzeczywistości Gospodarczej organizowanego przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej - nagroda finansowana w ramach funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2013