Dr hab. inż. Agnieszka Makara

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 422

   628 27 78

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Proekologiczne technologie nieorganiczne, 2007
drPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki techniczne, Technologia chemiczna, 2012
dr hab. inż.Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Nauki techniczne, Technologia chemiczna, 2018


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Chemia (Laboratoria)
  • Chemia nieorganiczna (Laboratoria)
  • Mikrobiologia przemysłowa (Laboratoria)
  • Podstawy biotechnologii przemysłowej II (Laboratoria)
  • Surowce i Procesy Technologii Nieorganicznej (Wykłady)