dr hab. inż., prof. nadzw. PK Agnieszka Sobczak-Kupiec

Stanowisko: profesor nadzwyczajny PK

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 410a

   628 21 76

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, , Technologia Tworzyw Sztucznych, 2005
dr inż.Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2009
dr hab. inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna , 2014

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Sokołowski Krzysztof, Szynkowska Małgorzata I., Łukomska-Szymańska Monika, Pawlaczyk Aleksandra, Kowalski Zygmunt, Sobczak Agnieszka, Sokołowski Jerzy, Właściwości materiałów kompozytowych typu flow modyfikowanych nanocząstkami srebra i złota, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 2. Łukomska-Szymańska Monika, Zarzycka Beata, Sokołowski Krzysztof, Gdula Zdzisław, Kowalski Zygmunt, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Sokołowski Jerzy, Dyspersja nanosrebra w alkoholu – właściwości przeciwbakteryjne, e-Dentico, ISSN:1732-4084 (2013)
 3. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Wzorek Zbigniew, Kijkowska Regina, Kowalski Zygmunt, Effect of calcination conditions of pork bone sludge on behaviour of hydroxyapatite in simulated body fluid, Bulletin of Materials Science, ISSN:0250-4707 (2013)
 4. Tyliszczak Bozena, Sobczak-Kupiec Agnieszka Lucyna, Bialik-Wąs Katarzyna, Kuciel Stanislaw, Dispersion and stability of tricalcium phosphate powders in polyacrylate dispersions, Micro & Nano Letters, ISSN:1750-0443 (2013)
 5. Basavegowda Nagaraj, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Fenn Rebecca Isacc, Dinakar Salman, Bioreduction of chloroaurate ions using fruit extract Punica granatum (Pomegranate) for synthesis of highly stable gold nanoparticles and assessment of its antibacterial activity, Micro & Nano Letters, ISSN:1750-0443 (2013)
 6. Malina Dagmara, Biernat Kamila, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Studies on sintering process of synthetic hydroxyapatite, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2013)
 7. Wolny-Koładka Katarzyna, Malina Dagmara, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Wzorek Zbigniew, Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek srebra oraz ocena ich toksyczności w stosunku do grzybów z gatunku Fusarium culumorum izolowanych z pszenicy ozimej, Polish Journal of Agronomy, ISSN:2081-2787 (2013)
 8. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara , Woźniak Anna, Wzorek Zbigniew, Dwufazowa bioceramika oparta o fosforany wapnia – badania w płynach fizjologicznych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2013)
 9. Aras Aliye, Khokhar Abdur Rehman, Qureshi Mahammad Zahid, Silva Marcela Fernandes, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Pineda Edgardo Alfonso Gómez, Winkler Hechenleitner Ana Adelina, Farooqi Ammad Ahmad, Targeting cancer with nano-bullets: curcumin, EGCG, resveratrol and quercetin on flying carpet, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, ISSN:1513-7368 (2014)
 10. Malina Dagmara, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Wzorek Zbigniew, Biomateriały – materiały stosowane w medycynie, Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały, ISSN:1644-0420 (2014)
 11. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara, Formation tricalcium phosphate and calcium pyrophosphate from bone hydroxyapatite, Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały, ISSN:1644-0420 (2014)
 12. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Burgieł Zbigniew J., Malina Dagmara, Bialik-Wąs Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Nanocząstki srebra jako składniki preparatów agrochemicznych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2014)
 13. Tyliszczak Bożena, Gaca Katarzyna Z., Sobczak-Kupiec Agnieszka, Dulian Piotr, Mechanochemical synthesis and investigations of calcium titanate powders and their acrylic dispersions, Journal of the European Ceramic Society, ISSN:0955-2219 (2014)
 14. Sobczak-Kupiec A., Tyliszczak B., Krupa-Żuczek K., Malina D., Piątkowski M., Wzorek Z., Gold nanoparticles as a modifying agent of ceramic-polymer composites, Archives of Metallurgy and Materials, ISSN:1733-3490 (2014)
 15. Sokołowski Jerzy, Szynkowska Małgorzata Iwona, Kleczewska Joanna, Kowalski Zygmunt, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Pawlaczyk Aleksandra, Sokołowski Krzysztof, Łukomska-Szymańska Monika, Evaluation of resin composites modified with nanogold and nanosilver, Acta of Bioengineering and Biomechanics, ISSN:1509-409X (2014)
 16. Pluta Klaudia, Malina Dagmara, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Scaffolds for tissue engineering, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2015)
 17. Basavegowda Nagaraj, Kumar Gowri Dhanya, Tyliszczak Bozena, Wzorek Zbigniew, Sobczak-Kupiec Agnieszka, One-step synthesis of highly-biocompatible spherical gold nanoparticles using Artocarpus heterophyllus Lam. (jackfruit) fruit extract and its effect on pathogens, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, ISSN:1232-1966 (2015)
 18. Pluta Klaudia, Malina Dagmara, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Otrzymywanie i charakterystyka hydroksyapatytu modyfikowanego nanocząstkami srebra, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 19. Walczyk Dorota, Malina Dagmara, Król Milena, Pluta Klaudia, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Physicochemical characterization of zinc-substituted calcium phosphates, Bulletin of Materials Science, ISSN:0250-4707 (2016)
 20. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Venkatesan Jayachandran, AlAnezi Adnan Alhathal, Walczyk Dorota, Farooqi Ammad, Malina Dagmara, Hosseini Seyed Hossein, Tyliszczak Bozena, Magnetic nanomaterials and sensors for biological detection, Nanomedicine : nanotechnology, biology and medicine, ISSN:1549-9634 (2016)
 21. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Kijkowska Regina, Malina Dagmara, Infusion of Ag-ion from Aqueous Solution into Solid Calcium Phosphate of Hydroxyapatite (HA) Crystal Structure, Journal of the American Ceramic Society, ISSN:1551-2916 (2016)
 22. Tyliszczak Bożena, Bialik-Wąs Katarzyna, Drabczyk Anna, Kudłacik Sonia, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Chitozany zwierzęce. Charakterystyka, porównanie, wykorzystanie, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 23. Maruda Radoslaw W., Krolczyk Grzegorz M., Feldshtein Eugene, Pusavec Franci, Szydlowski Michal, Legutko Stanislaw, Sobczak-Kupiec Agnieszka, A study on droplets sizes, their distribution and heat exchange for minimum quantity cooling lubrication (MQCL), International Journal of Machine Tools and Manufacture : design, research & application, ISSN:0890-6955 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Bialik-Wąs Katarzyna, Malina Dagmara, Burgieł Zbigniew J., Otrzymywanie suspensji polimerowych zawierających nanocząstki srebra do zastosowań rolniczych, Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2013 : praca zbiorowa, ISBN:978-83-86520-19-0 (2013)
 2. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Bialik-Wąs Katarzyna, Tyliszczak Bożena, Malina Dagmara, Burgieł Zbigniew J., Badania nad otrzymywaniem suspensji nanocząstek złota stabilizowanej polimerami do zastosowań agroinżynieryjnych, Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2013 : praca zbiorowa, ISBN:978-83-86520-19-0 (2013)
 3. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Bialik-Wąs Katarzyna, Malina Dagmara, Burgieł Zbigniew, Charakterystyka wybranych procesów bottom-up stosowanych do otrzymywania nanomateriałów, Inżynieria stomatologiczna – biomateriały : materiały i technologie w inżynierii dentystycznej : monografia, ISBN:978-83-938261-1-7 (2014)
 4. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Bialik-Wąs Katarzyna, Malina Dagmara, Burgieł Zbigniew, Wybrane metody otrzymywania materiałów w skali nanometrycznej, Inżynieria stomatologiczna – biomateriały : materiały i technologie w inżynierii dentystycznej : monografia, ISBN:978-83-938261-1-7 (2014)
 5. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Bialik-Wąs Katarzyna, Zając Ludmiła, Malina Dagmara, Wzorek Zbigniew, Burgieł Zbigniew, Nanomateriały – podział, charakterystyka, wybrane metody otrzymywania, Inżynieria stomatologiczna – biomateriały : materiały i technologie w inżynierii dentystycznej : monografia, ISBN:978-83-938261-1-7 (2014)
 6. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Bialik-Wąs Katarzyna, Malina Dagmara, Burgieł Zbigniew, Opis wybranych technik bottom up i metod biologicznych stosowanych w nanotechnologii, Inżynieria stomatologiczna – biomateriały : materiały i technologie w inżynierii dentystycznej : monografia, ISBN:978-83-938261-1-7 (2014)
Materiały konferencyjne:
 1. Malina Dagmara, Biernat Kamila, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Acta Biochimica Polonica : ABP, Studies on sintering process of synthetic hydroxyapatite, EUROBIOTECH 2013 : 5th Central European Congress of Life Sciences (2013)
 2. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Pluta Klaudia, Malina Dagmara, Bialik-Was Katarzyna, Tyliszczak Bozena, Advanced Science Letters, Natural substances as substrates in metallic nanoparticles synthesis, 4th Biennial Nanomaterials and Nanotechnology International Conference (NanoOstrava) (2016)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara, Tyliszczak Bożena, Wzorek Zbigniew, Sposób otrzymywania nanocząstek srebra, (2014)
 2. Tyliszczak B., Sobczak-Kupiec A., Bialik-Wąs K., Sposób wytwarzania hydrożelu i hydrożel , (2015)
 3. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara, Tyliszczak Bożena, Pluta Klaudia, Bialik-Wąs Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2015)
 4. Tyliszczak B., Sobczak-Kupiec A., Bialik-Wąs K., Malina D., Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2015)
 5. Tyliszczak B., Sobczak-Kupiec A., Bialik-Wąs K., Malina D., Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2015)
 6. Sobczak-Kupiec A., R. Kijkowska, Malina D., Tyliszczak B., R. Bogucki, Sposób wytwarzania chrząstki o właściwościach bakteriostatycznych i przeciwgrzybiczych, (2015)
 7. Sobczak-Kupiec A., Regina Kijkowska, Malina D., Tyliszczak B., Rafał Bogucki, Sposób wytwarzania kolagenu o właściwościach bakteriostatycznych i przeciwgrzybiczych, (2015)
 8. Sobczak-Kupiec A., Malina D., Pluta K., Bialik-Wąs Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2015)
 9. Sobczak-Kupiec A., Malina D., Tyliszczak B., Pluta K., Bialik-Wąs Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2015)
 10. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Malina Dagmara, Bialik-Wąs Katarzyna, Gaca Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2017)
 11. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Tyliszczak Bożena, Malina Dagmara, Bialik-Wąs Katarzyna, Gaca Katarzyna, Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra, (2017)
 12. Kijkowska Regina, Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara, Wzorek Zbigniew, Kowalski Zygmunt, Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego jony srebra, (2017)
 13. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Kijkowska Regina, Malina Dagmara, Wzorek Zbigniew, Sposób otrzymywania syntetycznego hydroksyapatytu zawierającego nanocząstki srebra metalicznego, (2017)
 14. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Kijkowska Regina, Malina Dagmara, Wzorek Zbigniew, Sposób modyfikacji nanocząstkami srebra powierzchni krystalitów fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu, (2017)
 15. Sobczak-Kupiec Agnieszka, Malina Dagmara, Tyliszczak Bożena, Bialik-Wąs Katarzyna, Wzorek Zbigniew, Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej na bazie polimerów naturalnych zawierających hydroksyapatyt, (2018)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr NN209 343237 (Badania własne ),

  Opracowanie zmodyfikowanych systemów wiążących i materiałów kompozytowych dla stomatologii z dodatkiem nanosrebra i nanozłota oraz określenie ich właściwości przeciwbakteryjnych - wykonawca 

  , realizowany w latach 2009/2012
 • Projekt badawczy nr 0280/B/H03/2011/40 (Badania Własne),

  Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra

  , realizowany w latach 2011/2014
 • Projekt badawczy nr UDA-POKL.04.01.02-00-052/12-00 (POKL (NCBiR)),

  Technolog chemiczny – inżynier przyszłości 2012-2015 - kierownik 

  , realizowany w latach 2012/2015
 • Projekt badawczy nr 0628/IP2/2013/72 (Iuventus Plus ),

  Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość zastosowania ich jako fungicydów

  , realizowany w latach 2013/2015
 • Projekt badawczy nr LIDER /037/481/L-5/13/NCBR/2014 (Lider (NCBiR)),

  Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia - kierownik

  , realizowany w latach 2013/2018
 • Projekt badawczy nr LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014 (Lider (NCBiR)),

  Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych (NCBiR) 2013-2017 - wykonawca

  , realizowany w latach 2015/2017
 • Projekt badawczy nr 0489/IP3/2015/73 (Iuventus Plus (MNiSzW)),

   Iuventus Plus Otrzymywanie i właściwości samoregenerujących ferrohydrożeli - wykonawca

  , realizowany w latach 2015/2017
 • Projekt badawczy nr UMO-2016/21/D/ST8/01697 (SONATA NCN),

  Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego

  , realizowany w latach 2017/2020

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Biomateriały Nieorganiczne (Biotechnologia II stopień) (Wykłady)
 • Materiały kompozytowe (Nanotechnologie i Nanomateriały II stopień) (Seminaria)
 • Materiały Kompozytowe (Technologia chemiczna II stopień) (Seminaria)
 • Nowoczesne materiały dla medycyny (III stopień) (Wykłady)
 • Podstawy Laboratorium Przemysłowego (Laboratoria)
 • Podstawy Technologii Ceramiki (Wykłady)
 • Podstawy Technologii Ceramiki (Laboratoria)
 • Podstawy Technologii Chemicznej (Laboratoria)
 • Podstawy Technologii Chemicznej (Ćwiczenia)
 • Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych (Technologia chemiczna I stopień)) (Seminaria)
 • Zastosowania biomateriałów (Biotechnologia I stopień) (Wykłady)
 • Zastosowania biomateriałów (Biotechnologia I stopień) (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Szkocja, University of Strathclyde, Department of Chemical and Process Engineering, staż naukowy, 02.2014
 • Czechy, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Faculty of Pharmacy, staż naukowy, 02.2015-09.2015
 • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN , staż naukowy, 05.2010-08.2010
 • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, staż naukowy, 07.2012-10.2012
 • USA, University of California Berkeley, staż naukowy, 10.2013-12.2013
 • Francja, French Atomic Energy and Alternative Energies Commission (CEA) wspólnie z French National Institute for Nuclear Science and Technology (INSTN), staż naukowy, 10.2015-11.2015

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • SPECIAL AWARD IN RECOGNITION OF AN EXCEPTIONAL VALUE AND TALENT KOREA INVENTION ACADEMY, Korea International Women's Invention Exposition "KIWIE 2012" , Seul, 2012
 • ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM – VI International Warsaw Invention Show IWIS 2012, Warszawa, 2012
 • ZŁOTY MEDAL - Korea International Women's Invention Exposition KIWIE 2012 , Seul, 2012
 • NAGRODA SPECJANA – MEDAL PREZESA STOWARZYSZENIA FRANCUSKICH WYNALAZCÓW I PRODUCENTÓW AIFF - PREZESA TARGOW CONCOURS LEPINE - 111 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours LĂŠpine, Paryż, 2012
 • ZŁOTY MEDAL - 61. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” , Bruksela, 2012
 • KRYSZTAŁOWY MEDAL – 8. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi „Technomart, Taipei, 2012
 • ZŁOTY MEDAL - Wystawa Wynalazków I Innowacji Expochem 2013 Międzynarodowe Targi Przemysłu Chemicznego, Katowice, 2013
 • DYPLOM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, XX Giełda Polskich Wynalazków , Warszawa, 2013
 • SREBRNY MEDAL - The 16th Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies "ARCHIMEDES - 2013“ , Moskwa, 2013
 • SREBRNY MEDAL - International Exhibition of Inventions INVENTO , Praga, 2013
 • SREBRNY MEDAL 24th International Invention, Innovation Technology Exhibition - ITEX 2013, Kuala Lumpur, 2013
 • Laureatka konkursu „Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców” PITWIN, Kielce, 2013
 • Laureatka konkursu "MŁODY NAUKOWIEC II – Kreator Rzeczywistości Gospodarczej", Kraków, 2013
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla autora najwartościowszych publikacji w roku 2012, Kraków, 2013
 • Laureatka konkursu „Innowacja jest kobietąâ€ organizowanego przez Polską Sieć Kobiet Nauki, Warszawa, 2013
 • Laureatka Programu Top 500 Innovators, MNiSzW, 2013
 • DYPLOM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, XXI Giełda Polskich Wynalazków , Warszawa, 2014

Hobby:

zwierzęta, literatura