dr hab. inż., prof. nadzw. PK Agnieszka Sobczak-Kupiec

Stanowisko: profesor nadzwyczajny PK

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 410a

   628 21 76

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, , Technologia Tworzyw Sztucznych, 2005
dr inż.Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2009
dr hab. inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna , 2014


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr NN209 343237 (Badania własne ),

  Opracowanie zmodyfikowanych systemów wiążących i materiałów kompozytowych dla stomatologii z dodatkiem nanosrebra i nanozłota oraz określenie ich właściwości przeciwbakteryjnych - wykonawca 

  , realizowany w latach 2009/2012
 • Projekt badawczy nr 0280/B/H03/2011/40 (Badania Własne),

  Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra

  , realizowany w latach 2011/2014
 • Projekt badawczy nr UDA-POKL.04.01.02-00-052/12-00 (POKL (NCBiR)),

  Technolog chemiczny – inżynier przyszłości 2012-2015 - kierownik 

  , realizowany w latach 2012/2015
 • Projekt badawczy nr 0628/IP2/2013/72 (Iuventus Plus ),

  Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość zastosowania ich jako fungicydów

  , realizowany w latach 2013/2015
 • Projekt badawczy nr LIDER /037/481/L-5/13/NCBR/2014 (Lider (NCBiR)),

  Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia - kierownik

  , realizowany w latach 2013/2018
 • Projekt badawczy nr LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014 (Lider (NCBiR)),

  Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych (NCBiR) 2013-2017 - wykonawca

  , realizowany w latach 2015/2017
 • Projekt badawczy nr 0489/IP3/2015/73 (Iuventus Plus (MNiSzW)),

   Iuventus Plus Otrzymywanie i właściwości samoregenerujących ferrohydrożeli - wykonawca

  , realizowany w latach 2015/2017
 • Projekt badawczy nr UMO-2016/21/D/ST8/01697 (SONATA NCN),

  Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego

  , realizowany w latach 2017/2020

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Biomateriały Nieorganiczne (Biotechnologia II stopień) (Wykłady)
 • Materiały kompozytowe (Nanotechnologie i Nanomateriały II stopień) (Seminaria)
 • Materiały Kompozytowe (Technologia chemiczna II stopień) (Seminaria)
 • Nowoczesne materiały dla medycyny (III stopień) (Wykłady)
 • Podstawy Laboratorium Przemysłowego (Laboratoria)
 • Podstawy Technologii Ceramiki (Wykłady)
 • Podstawy Technologii Ceramiki (Laboratoria)
 • Podstawy Technologii Chemicznej (Laboratoria)
 • Podstawy Technologii Chemicznej (Ćwiczenia)
 • Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych (Technologia chemiczna I stopień)) (Seminaria)
 • Zastosowania biomateriałów (Biotechnologia I stopień) (Wykłady)
 • Zastosowania biomateriałów (Biotechnologia I stopień) (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Szkocja, University of Strathclyde, Department of Chemical and Process Engineering, staż naukowy, 02.2014
 • Czechy, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Faculty of Pharmacy, staż naukowy, 02.2015-09.2015
 • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN , staż naukowy, 05.2010-08.2010
 • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, staż naukowy, 07.2012-10.2012
 • USA, University of California Berkeley, staż naukowy, 10.2013-12.2013
 • Francja, French Atomic Energy and Alternative Energies Commission (CEA) wspólnie z French National Institute for Nuclear Science and Technology (INSTN), staż naukowy, 10.2015-11.2015

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • SPECIAL AWARD IN RECOGNITION OF AN EXCEPTIONAL VALUE AND TALENT KOREA INVENTION ACADEMY, Korea International Women's Invention Exposition "KIWIE 2012" , Seul, 2012
 • ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM – VI International Warsaw Invention Show IWIS 2012, Warszawa, 2012
 • ZŁOTY MEDAL - Korea International Women's Invention Exposition KIWIE 2012 , Seul, 2012
 • NAGRODA SPECJANA – MEDAL PREZESA STOWARZYSZENIA FRANCUSKICH WYNALAZCÓW I PRODUCENTÓW AIFF - PREZESA TARGOW CONCOURS LEPINE - 111 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours LĂŠpine, Paryż, 2012
 • ZŁOTY MEDAL - 61. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” , Bruksela, 2012
 • KRYSZTAŁOWY MEDAL – 8. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi „Technomart, Taipei, 2012
 • ZŁOTY MEDAL - Wystawa Wynalazków I Innowacji Expochem 2013 Międzynarodowe Targi Przemysłu Chemicznego, Katowice, 2013
 • DYPLOM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, XX Giełda Polskich Wynalazków , Warszawa, 2013
 • SREBRNY MEDAL - The 16th Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies "ARCHIMEDES - 2013“ , Moskwa, 2013
 • SREBRNY MEDAL - International Exhibition of Inventions INVENTO , Praga, 2013
 • SREBRNY MEDAL 24th International Invention, Innovation Technology Exhibition - ITEX 2013, Kuala Lumpur, 2013
 • Laureatka konkursu „Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców” PITWIN, Kielce, 2013
 • Laureatka konkursu "MŁODY NAUKOWIEC II – Kreator Rzeczywistości Gospodarczej", Kraków, 2013
 • Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla autora najwartościowszych publikacji w roku 2012, Kraków, 2013
 • Laureatka konkursu „Innowacja jest kobietąâ€ organizowanego przez Polską Sieć Kobiet Nauki, Warszawa, 2013
 • Laureatka Programu Top 500 Innovators, MNiSzW, 2013
 • DYPLOM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, XXI Giełda Polskich Wynalazków , Warszawa, 2014

Hobby:

zwierzęta, literatura