dr inż. Jolanta Jaśkowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Zakład Chemii Organicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 534, 538

   6282740 lub 6282790

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka technologia organiczna, 2005
drPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, chemia, 2010

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Kowalski Piotr, Mitka Katarzyna, Jaśkowska Jolanta, Duszyńska Beata, Bojarski Andrzej J., New arylpiperazines with flexible versus partly constrained linker as serotonin 5-HT1A/5-HT7 receptor ligands, Archiv der Pharmazie, ISSN:0365-6233 (2013)
 2. Kołaczkowski Marcin, Mitka Katarzyna, Jaśkowska Jolanta, Kowalski Piotr, Novel arylsulfonamide derivatives with 5‑HT6/5-HT7 receptor antagonism targeting behavioral and psychological symptoms of dementia, Journal of Medicinal Chemistry, ISSN:0022-2623 (2014)
 3. Jaśkowska Jolanta, Chorabik Karolina, Majka Zbigniew, Efficient methods for synthesis of florol and its derivatives, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2015)
 4. Jaśkowska Jolanta, Kułaga Damian, Majka Zbigniew, Nowa bezrozpuszczalnikowa metoda syntezy olanzapiny i jej pochodnych, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 5. Pindelska Edyta, Madura Izabela D., Szeleszczuk Łukasz, Żeszko Anna, Jaśkowska Jolanta, Marek Paulina H., Kolodziejski Waclaw, Alkyl spacer length and protonation induced changes in crystalline psychoactive arylpiperazine derivatives: single-crystal X-ray, solid-state NMR, and computational studies, Crystal Growth & Design, ISSN:1528-7483 (2016)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Majka Z., Kołaczkowski M., Czopek A., Kamiński K., Miodoński A., Pawłowski M., Zagórska A., Zajdel P., Kowalski P., Mitka K., Jaśkowska J., Wesołowska A., Mierzejewski P., Bieńkowski P., Amido-alkilo-piperazine compounds for treating diseases of the central nervous system, (2013)
 2. Kołaczkowski M., Kowalski P., Jaśkowska J., Marcinkowska M., Mitka K., Bucki A., Wesołowska A., Pawłowski M., ARYLOSULFONAMIDES FOR THE TREATMENT OF CNS DISEASES, (2014)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr (Badania koordynowane przez firmę farmaceutyczna Adamed Sp. z o.o. ), Opracowanie innowacyjnego leku stosowanego w terapii schorzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) - schizofrenii, depresji, lęku, realizowany w latach 2008/2012
 • Projekt badawczy nr LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015 (LIDER VI NCBR),

  Synteza i ocena aktywności nowych ligandów działających na receptory ośrodkowego układu nerwowego (oun)

  , realizowany w latach 2016/2019
 • Projekt badawczy nr (Projekt finansowany w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Op),

  Projekt TRL + - Nowa metoda otrzymywania leku przeciwdepresujnego - Trazodonu

  , realizowany w latach 2017/2018

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia (Wykłady)
 • Chemia (Laboratoria)
 • Chemia Organiczna (Ćwiczenia)
 • Chemia Organiczna (Laboratoria)
 • Chemia Organiczna (Wykłady)
 • Podstawy Technologii Leków (Wykłady)
 • Suplementy diety (Seminaria)
 • Technologia Leków (Wykłady)
 • Technologia Leków (Laboratoria)
 • Ziołolecznictwo (Seminaria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, staż naukowy, 04.2008-06.2008
 • USA, Stanford University, Stanford Center for Professional Development, Stanford Medicine Translational Research and Applied Medicine (TRAM), staż, 09.2015-11.2015

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda specjalna Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w V Międzynarodowym Konkursie Chemicznym organizowanym wspólnie przez Międzynarodowa Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów za \"Opracowanie , Warszawa, 2016
 • Srebrny medal na 10 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2016, Warszawa, 2016
 • NAGRODA SPECJALNA, SPECJAL AWARD INNOVATORENPREIS Forschungsinstitut fur Erfinderforderung, Innovationen und Netzwerkmanagment za wynalazek \"Sposób otrzymywania trazodonu\", podczas International trade fair for “Ideas – Inventions – New, Norymberga, Niemcy, 2017
 • WYRÓŻNIENIE HONOROWE - za wynalazek \"Sposób otrzymywania trazodonu\" Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest, Tajpej, Tajwan, 2017
 • SREBRNY MEDAL - za wynalazek \"Sposób otrzymywania trazodonu\", podczas XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków, IWIS 2017, Warszawa, 2017
 • ZŁOTY MEDAL - za wynalazek \"Sposób otrzymywania trazodonu\", podczas 15th International Innovation Exhibition ARCA, Zagrzeb, Chorwacja, 2017
 • BRĄZOWY MEDAL podczas wystawy wynalazków Korea International Women\'s Invention Exposition 2017 (KIWIE 2017) za wynalazek \"Method of obtaining aripiprazole\", Seul, Korea, 2017

Polecane strony internetowe:

Strona związana z projektem LIDER
Strona związana z projektem TRL +