dr inż. Jolanta Jaśkowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Zakład Chemii Organicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 534, 538

   6282740 lub 6282790

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka technologia organiczna, 2005
drPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, chemia, 2010


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr (Badania koordynowane przez firmę farmaceutyczna Adamed Sp. z o.o. ), Opracowanie innowacyjnego leku stosowanego w terapii schorzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) - schizofrenii, depresji, lęku, realizowany w latach 2008/2012
 • Projekt badawczy nr LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015 (LIDER VI NCBR),

  Synteza i ocena aktywności nowych ligandów działających na receptory ośrodkowego układu nerwowego (oun)

  , realizowany w latach 2016/2019
 • Projekt badawczy nr (Projekt finansowany w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Op),

  Projekt TRL + - Nowa metoda otrzymywania leku przeciwdepresujnego - Trazodonu

  , realizowany w latach 2017/2018

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia (Wykłady)
 • Chemia (Laboratoria)
 • Chemia Organiczna (Ćwiczenia)
 • Chemia Organiczna (Laboratoria)
 • Chemia Organiczna (Wykłady)
 • Podstawy Technologii Leków (Wykłady)
 • Suplementy diety (Seminaria)
 • Technologia Leków (Wykłady)
 • Technologia Leków (Laboratoria)
 • Ziołolecznictwo (Seminaria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, staż naukowy, 04.2008-06.2008
 • USA, Stanford University, Stanford Center for Professional Development, Stanford Medicine Translational Research and Applied Medicine (TRAM), staż, 09.2015-11.2015

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda specjalna Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w V Międzynarodowym Konkursie Chemicznym organizowanym wspólnie przez Międzynarodowa Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów za \"Opracowanie , Warszawa, 2016
 • Srebrny medal na 10 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2016, Warszawa, 2016
 • NAGRODA SPECJALNA, SPECJAL AWARD INNOVATORENPREIS Forschungsinstitut fur Erfinderforderung, Innovationen und Netzwerkmanagment za wynalazek \"Sposób otrzymywania trazodonu\", podczas International trade fair for “Ideas – Inventions – New, Norymberga, Niemcy, 2017
 • WYRÓŻNIENIE HONOROWE - za wynalazek \"Sposób otrzymywania trazodonu\" Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest, Tajpej, Tajwan, 2017
 • SREBRNY MEDAL - za wynalazek \"Sposób otrzymywania trazodonu\", podczas XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków, IWIS 2017, Warszawa, 2017
 • ZŁOTY MEDAL - za wynalazek \"Sposób otrzymywania trazodonu\", podczas 15th International Innovation Exhibition ARCA, Zagrzeb, Chorwacja, 2017
 • BRĄZOWY MEDAL podczas wystawy wynalazków Korea International Women\'s Invention Exposition 2017 (KIWIE 2017) za wynalazek \"Method of obtaining aripiprazole\", Seul, Korea, 2017

Polecane strony internetowe:

Strona związana z projektem LIDER
Strona związana z projektem TRL +