dr hab. inż. Joanna Ortyl

Stanowisko: Adiunkt

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

Katedra Biotechnologii i Materiałów Odnawialnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 232

   31-36

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2007
doktor nauk chemicznychPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia, 2012
doktor habilitowanyPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynieria Chemiczna, 2020


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr LIDER 471/L-4/2012 (LIDER),

  Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line oraz off-line w produkcji powłok polimerowych

  , realizowany w latach 0000/0000
 • Projekt badawczy nr UMO-2012/07/D/ST5/02300 (SONATA (NCN)),

  Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatowów lub ko inicjatorów<, realizowany w latach 0000/0000

 • Projekt badawczy nr IP2011 039471 (Iuventus Plus (MNiSW)),

  Projektowanie i synteza nowych sond molekularnych oraz fotochemiczne badania ich przydatności do monitorowania procesów fotopolimeryzacji przy użyciu spektroskopii fluorescencyjnej

  , realizowany w latach 0000/0000
 • Projekt badawczy nr DOCTUS (DOCTUS), Rozwój technologii powłok polimerowych fotoutwardzalnych metoda fotopolimeryzacji kationowej, realizowany w latach 2008/2011
 • Projekt badawczy nr (InnoGrant), INNOGRANT - program wspierania innowacyjnej działalności naukowej , realizowany w latach 2008/2008
 • Projekt badawczy nr Ventures/2009-3/7 (VENTURES, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), Rozwój technologii FPT (Fluorescence Probe Technology) do zastosowan w chemii polmerów, realizowany w latach 2009/2011
 • Projekt badawczy nr IMPULS 138/UD/SKILLS/2015 (IMPULS SKILLS Fundacja na rzecz Nauki Polskiej),

  Wysokowydajne BiMolekularne Systemy Fotoinicjujące Oparte o Innowacyjne Molekuły Akcelerujące - Rozwiązanie Dedykowane do Procesów Fotopolimeryzacji- grant typu proof of concept

  , realizowany w latach 2015/2016
 • Projekt badawczy nr POWRTOTY/2016-1/4 (POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ),

  Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry

  , realizowany w latach 2016/2019
 • Projekt badawczy nr TANGO 2 - DZP/TANGO2/391/2016 (TANGO 2 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju),

  Implementacja fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-s) opartych o Innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych

  , realizowany w latach 2017/2021
 • Projekt badawczy nr TEAM TECH/2016-2/15 (TEAM- TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej),

  Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions

  , realizowany w latach 2018/2022

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia Fizyczna (Laboratoria)
 • Chemia Produktów Małotonażowych (Laboratoria)
 • Chemia Surowców Kosmetycznych (Laboratoria)
 • Fotochemia w biologii (Wykłady)
 • Fotopolimeryzacja (Wykłady)
 • Podstawy Technologii Organicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Francja, Université de Haute-Alsace, Institut Universitaire de France, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, The French Government Scholarship, 01.09.2019-30.09.2019
 • Polska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, doctoral research, 01.10.2011-31.12.2011
 • Niemcy, Müenster University of Applied Sciences, Faculty of Chemical Engineering, Institute for Optical Technologies, postdoctoral research, 01.12.2012-04.03.2013
 • USA, University of California, Berkeley, Haas School of Business, Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization, 06.10.2013-06.12.2013
 • Belgia, University of Mons, visit internships, 09.02.2014-15.02.2014
 • Francja, Université de Haute-Alsace, Institut Universitaire de France, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, Visiting Professor, 15.09.2016-15.10.2016
 • Francja, Université de Haute-Alsace, Institut Universitaire de France, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, The French Government Scholarship program for research stays, 15.11.2015-15.12.2015

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Stypendium VENTURES FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, Program realizowanych w ramach Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.2. Wzmocnienie potencjalu kadrowego nauki
 • Młody Naukowiec- Kreator Rzeczywistości Gospodarczej, Finansowane przez Ministra w ramach programu" Kreator innowayjności-wsparcie innowacyjnej przedsiebiorczości akademickiej" ; Kraków., 2010
 • Stypendium Naukowe Stołecznego Królewskiego Miasta, Stypenium naukowe dla szczególnie uzdolnionych uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo badawczych., 2010
 • Złoty medal na IV Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM -2011 , Katowice, Polska , 2011
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze, Nagroda przyznana na XX Jubileuszowej Giełdzie Wynalazków, Warszawa, 2013
 • Nagroda I stopnia imienia profesora Zbigniewa Engela za PRACĘ DOKTORSKĄ , Nagroda przyznawana jest młodym pracownikom naukowo - dydaktycznym , 2013
 • GŁÓWNA NAGRODA w konkursie MŁODY NAUKOWIEC II - Kreator Rzeczywistości Gospodarczej. , W ramach programu Ministra „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” , 2013
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców , Stypendium naukowe dla młodych wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania, 2014
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze, Nagroda przyznana na XXII Jubileuszowej Giełdzie Wynalazków, Warszawa, 2015