Dr inż. Katarzyna Sawicz-Kryniger

Stanowisko: Adiunkt

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

Instytut Chemii i Technologii Organicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 602

   [12]-628-21-24

   Moje publikacje

   

email katarzyna.sawicz@gmail.com

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2007
Doktor nauk chemicznychPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia, 2013