Dr inż. Katarzyna Sawicz-Kryniger

Stanowisko: Adiunkt

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

Instytut Chemii i Technologii Organicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 602

   [12]-628-21-24

   

email katarzyna.sawicz@gmail.com

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2007
Doktor nauk chemicznychPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia, 2013

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
  1. Sawicz-Kryniger Katarzyna, Popielarz Roman, Comparison of the effectiveness of epoxy cure accelerators using a fluorescent molecular probe, Polymer Testing, ISSN:0142-9418 (2013)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
  1. Popielarz Roman, Czech Zbigniew, Ortyl Joanna, Sawicz-Kryniger Katarzyna, Madejska Ewa, Kowalczyk Agnieszka, Method for labelling polyacrylate pressure-sensitive adhesives with fluorescent tags , (2015)
  2. Popielarz Roman, Czech Zbigniew, Sawicz-Kryniger Katarzyna, Głuch Urszula, Kowalczyk Agnieszka, Ortyl Joanna, Method for production acrylic pressure-sensitive adhesives, (2015)