dr inż. Agnieszka Kulawik-Pióro

Stanowisko: asystent

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 538

   012-628-27-40

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż. Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, lekka technologia organiczna, 2007
drPolitechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , inżynieria chemiczna, 2012Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniami układów rozproszonych w szczególności emulsji, żeli o potencjalnym znaczeniu kosmetycznym i farmaceutycznym. Opracowaniem receptur nowoczesnych środków ochrony skóry stosowanych w profilaktyce zawodowych chorób skóry. Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr BW C-3/141/BW/2008 (BW), OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH, realizowany w latach 2008/2008
 • Projekt badawczy nr NN 209 415139 (projekt badawczy promotorski ),

  Badania doświadczalne farmaceutycznych emulsji suchych

  , realizowany w latach 2010/2012

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Fizykochemiczne metody rozdziału surowców naturalnych (Seminaria)
 • Podstawy Technologii Kosmetyków (Wykłady)
 • Podstawy Technologii Kosmetyków (Laboratoria)
 • Technologia Organiczna (Laboratoria)
 • Ustawodawstwo i bezpieczeństwo stosowania kosmetyków (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA , staż, 01.03-31.05.2011
 • Polska, Jago-Pro Sp.z o.o , staż , 20.05-26.08.2016

Hobby:

gotowanie, ornitologia (strusie)