dr inż. Marek Piątkowski

Stanowisko: adiunkt

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

C-5


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 230

   (12) 628 27 33, 27 76

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2007
dr inż.Politechnika Krakowska, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2013Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego


Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego


Członek Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki KrakowskiejWykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr DOCTUS (Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów),

  Synteza poli(sukcynimidu) z kwasu asparaginowego w polu promieniowania mikrofalowego

  , realizowany w latach 2008/2011
 • Projekt badawczy nr INNOGRANT (INNOGRANT),

  InnoGrant - program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów

  , realizowany w latach 2008/2008
 • Projekt badawczy nr UDA-POKL.04.01.02-00-053/12 (Projekt POKL - Kierunek zamawiany),

  Biotechnolog-Inżynier XXI wieku

  , realizowany w latach 2012/2015

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Biopolimery w medycynie i farmacji (Wykłady)
 • Biopolimery w medycynie i farmacji (Laboratoria)
 • Biotechnologia przemysłowa (dla Wydz. Mechanicznego) (Wykłady)
 • Biotechnologia przemysłowa (dla Wydz. Mechanicznego) (Seminaria)
 • Biotechnologia przemysłowa II (Wykłady)
 • Chemia (dla Wydz. Mechanicznego) (Ćwiczenia)
 • Chemia fizyczna (Laboratoria)
 • Chemia organiczna (Ćwiczenia)
 • Chemia organiczna (Laboratoria)
 • Fizykochemia polimerów (Laboratoria)
 • Nowoczesne metody przetwarzania biomasy odpadowej (Laboratoria)
 • Nowoczesne metody przetwarzania biomasy odpadowej (Wykłady)
 • Podstawy technologii chemicznej (cz. nieorg.) (Ćwiczenia)
 • Podstawy technologii chemicznej (cz. nieorg.) (Laboratoria)
 • Podstawy technologii chemicznej (cz. org.) (Ćwiczenia)
 • Podstawy technologii chemicznej (cz. org.) (Laboratoria)
 • Projekt technologiczno-procesowy (Projekty)
 • Technologia produktów małotonażowych (Laboratoria)
 • Technologia tworzyw sztucznych (Laboratoria)
 • Wybrane działy chemii organicznej (Ćwiczenia)
 • Związki zapachowe pochodzenia naturalnego (Laboratoria)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska, Kraków, 2006
 • Stypendium Naukowe Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych, Kraków, 2010
 • Nagroda Specjalna: Medal Prezesa Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów Aiff, Prezesa Targow Concours Lepine, Paryż, 2012
 • Wyróżnienie na V Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2012, Katowice, 2012
 • Brązowy medal na 111 Targach Concours Lepine, Paryż, 2012

Hobby:

turystyka rowerowa
mikrobiologia
entomologia
herpetologia