Dr inż. Marek Piątkowski

Stanowisko: adiunkt

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

C-5


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 230

   (12) 628 27 33, 27 76

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2007
dr inż.Politechnika Krakowska, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2013

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Marek Piątkowski,Piotr Radomski,Dariusz Bogdał, Nowe hydrożele chitozanowe do zastosowań w sorpcji jonów metali, Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market, ISSN: (2010)
 2. Piątkowski Marek,Bogdał Dariusz,Radomski Piotr,Jarosiński Andrzej, Wykorzystanie chemicznie modyfikowanego chitozanu w sorpcji jonów metali, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN: (2010)
 3. Tyliszczak Bożena,Piątkowski Marek,Bogdał Dariusz,Wieczorek-Ciurowa Krystyna,Wzorek Zbigniew,Sobczak-Kupiec Agnieszka, Acrylate dispersants for colloidal processing of barium titanate, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2011)
 4. B. Tyliszczak,M. Piątkowski,D. Bogdał,K. Wieczorek-Ciurowa,Z. Wzorek,A. Sobczak-Kupiec, A novel class of dispersants for colloidal processing of calcium titanate, , ISSN: (2011)
 5. Piątkowski Marek,Bogdał Dariusz,Radomski Piotr, Chitosan-based hydrogel for industrial waste treatment, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN: (2011)
 6. Sobczak-Kupiec Agnieszka,Piątkowski Marek,Bogdał Dariusz,Wzorek Zbigniew,Tyliszczak Bożena, Synthesis of biomimetic HAp-PAA/PEG hydrogel composites, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN: (2011)
 7. Tyliszczak Bożena,Piątkowski Marek,Bogdał Dariusz,Sobczak-Kupiec Agnieszka,Wieczorek-Ciurowa Krystyna,Wzorek Zbigniew, A novel class of dispersants for colloidal processing of hydroxyapatite, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN: (2011)
 8. Bialik-Wąs Katarzyna,Sobczak-Kupiec Agnieszka,Piątkowski Marek,Dulian Piotr,Tyliszczak Bożena, Design of the new bioceramics particles dispresants, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2011)
 9. Bialik-Wąs Katarzyna,Sobczak-Kupiec Agnieszka,Piątkowski Marek,Dulian Piotr,Nizioł Joanna,Tyliszczak Bożena, Effect of PAA/PEG dispersant structure on the properties of HAp, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:0001-527X (2011)
 10. Sobczak-Kupiec Agnieszka,Krupa- Żuczek Kinga,Piątkowski Marek,Malina Dagmara,Wzorek Zbigniew,Tyliszczak Bożena, Physicochemical properties of calcium phosphate-poly(acrylic acid)-poly(ethylene glycol) composites for bone replacement, Acta Biochimica Polonica : ABP, ISSN:1734-154X (2011)
 11. A. Sobczak-Kupiec,B. Tyliszczak,D. Malina,M. Piątkowski,Z. Wzorek, The activity of hydroxyapatite-poly(acrylic acid)-poly(ethylene glycol) composites in simulated body fluid, , ISSN: (2011)
 12. Sobczak-Kupiec Agnieszka,Malina Dagmara,Piątkowski Marek,Krupa-Żuczek Kinga,Wzorek Zbigniew,Tyliszczak Bożena, Physicochemical and biological properties of hydrogel/gelatin/hydroxyapatite PAA/G/HAp/AgNPs composites modified with silver nanoparticles, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ISSN:1533-4880 (2012)
 13. Sobczak-Kupiec Agnieszka,Malina Dagmara,Tyliszczak Bożena,Piątkowski Marek,Bialik-Wąs Katarzyna,Wzorek Zbigniew, Evaluation of bioactivity of Poly(Acrylic acid) – hydroxyapatite – nanogold composites in in vitro conditions, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, ISSN:1842-3582 (2012)
 14. Bialik-Wąs Katarzyna,Tyliszczak Bożena,Sobczak-Kupiec Agnieszka,Malina Dagmara,Piątkowski Marek, The effect of dispersant concentration on properties of bioceramic particles, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, ISSN:1842-3582 (2012)
 15. Radomski Piotr, Piątkowski Marek, Bogdał Dariusz, Jarosiński Andrzej, Zastosowanie chitozanu oraz jego modyfikowanych pochodnych do usuwania śladowych ilości metali ciężkich ze ścieków przemysłowych, Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market, ISSN:0009-2886 (2014)
 16. Sobczak-Kupiec A., Tyliszczak B., Krupa-Żuczek K., Malina D., Piątkowski M., Wzorek Z., Gold nanoparticles as a modifying agent of ceramic-polymer composites, Archives of Metallurgy and Materials, ISSN:1733-3490 (2014)
 17. Piątkowski Marek, Bogdał Dariusz, Raclavský Konstantin, 1H and 13C NMR analysis of poly(succinimide) prepared by microwave-enhanced polycondensation of L-Aspartic Acid, International Journal of Polymer Analysis and Characterization : IJPAC, ISSN:1023-666X (2015)
 18. Piątkowski Marek, Radwan-Pragłowska Julia, Janus Łukasz, Otrzymywanie węgla aktywnego z biomasy odpadowej, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Michnowska Estera,Jaworska Małgorzata,Malinowska Magdalena,Piątkowski Marek,Radomski Piotr, Prezentacja dobrych praktyk – Politechnika Krakowska, chemia, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna – nowe trendy i dobre praktyki nauczania, ISBN:978-83-64155-87-1 (2015)
Materiały konferencyjne:
 1. Polaczek Jolanta,Piątkowski Marek,Bała Agnieszka,Pielichowski Jan, , Chitosan and starch modification with aspartic acid under microwave radiation, (2008)
 2. Polaczek Jolanta,Piątkowski Marek,Skrzyp Małgorzata, , Microwave-assisted synthesis of polysuccinimide, (2010)
 3. Tyliszczak Bożena,Piątkowski Marek,Dulian Piotr,Bogdał Dariusz,Sobczak-Kupiec Agnieszka,Wieczorek-Ciurowa Krystyna,Wzorek Zbigniew, , A novel class of dispersants for colloidal processing of hydroxyapatite, (2011)
 4. Piątkowski Marek,Bogdał Dariusz,Radomski Piotr,Jarosiński Andrzej, , Chitosan-based hydrogel for industrial waste treatment, (2011)
 5. Sobczak-Kupiec Agnieszka,Piątkowski Marek,Tyliszczak Bożena,Bogdał Dariusz,Wzorek Zbigniew, , Synthesis of HAp-PAA/PEG hydrogels biomimetic composite, (2011)
 6. Piątkowski Marek,Bogdał Dariusz,Radomski Piotr, , Hydrożel na bazie chitozanu do czyszczenia ścieków przemysłowych, (2011)
 7. Bialik-Wąs Katarzyna,Sobczak-Kupiec Agnieszka,Piątkowski Marek,Tyliszczak Bożena, , Modyfikowane nanosrebrem dyspersje cząstek ceramicznych, (2011)
 8. Piątkowski Marek,Sobczak-Kupiec Agnieszka,Krupa-Żuczek Kinga,Tyliszczak Bożena, , Kompozyty polimerowo-ceramiczne do zastosowań biomedycznych, (2011)
 9. Piątkowski M.,Bogdał D.,Radomski P.,Jarosiński A., , Synteza kopolimeru chitozan, (2012)
 10. Piątkowski M.,Radomski P.,Bogdał D.,Jarosiński A., , Wykorzystanie modyfikowanego chitozanu w oczyszczaniu ścieków z przemysłu ciężkiego, (2012)
 11. Piątkowski Marek,Radomski Piotr,Bogdał Dariusz, Modern polymeric materials for environmental applications : 5th International Seminar Kraków, 15-17 May 2013 including COST MP1105 workshop "Nanoparticles for flame retardancy : challenges and risks". Vol. 5, Iss. 2, Recovery of heavy metal ions from chitosan/aspartic acid hydrogel, 5th International Seminar including COST MP1105 Workshop "Nanocomposites for flame retardancy : challenges and risks" (2013)
 12. Pawliszak Piotr,Piątkowski Marek, "Chemia - tradycja i nowe wyzwania" : materiały zjazdowe : 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013, Synteza tauryny wspomagana promieniowaniem mikrofalowym, "Chemia - tradycja i nowe wyzwania" : 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (2013)
 13. Ochman Michał,Piątkowski Marek, "Chemia - tradycja i nowe wyzwania" : materiały zjazdowe : 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013, Modyfikacja epiandrosteronu (3β-hydroksy-5α-androstan-17-onu), "Chemia - tradycja i nowe wyzwania" : 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (2013)
 14. Baran Agata,Piątkowski Marek, "Chemia - tradycja i nowe wyzwania" : materiały zjazdowe : 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013, Synteza stanozololu z epiandrosteronu, "Chemia - tradycja i nowe wyzwania" : 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (2013)
 15. Polaczek Jolanta,Piątkowski Marek,Kusak Gabriela, Modern polymeric materials for environmental applications : 5th International Seminar Kraków, 15-17 May 2013 including COST MP1105 workshop "Nanoparticles for flame retardancy : challenges and risks". Vol. 5, Iss. 2, Synthesis of biodegradable poly(aspartic acid)/octadecylamine copolymer under microwave radiation, 5th International Seminar including COST MP1105 Workshop "Nanocomposites for flame retardancy : challenges and risks" (2013)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Piątkowski Marek, Radwan-Pragłowska Julia, Janus Łukasz, Sposób wytwarzania aerożelu chitozanowego, (2016)
 2. Piątkowski Marek, Radwan-Pragłowska Julia, Janus Łukasz, Sposób wytwarzania ferrimagentycznego nanokompozytu chitozan/poli(asparaginian)/Fe3O4 o ujemnym ładunku powierzchniowym, (2017)
 3. Piątkowski Marek, Radwan-Pragłowska Julia, Janus Łukasz, METHOD FOR PRODUCTION OF FERRIMAGNETIC CHITOSAN/POLY(SODIUM ASPARTATE)/FE30 4 NANOCOMPOSITE HAVING NEGATIVE SURFACE CHARGE, (2018)
 4. Piątkowski Marek, Radwan-Pragłowska Julia, Janus Łukasz, METHOD FOR PRODUCTION OF FERRIMAGNETIC CHITOSAN/POLY(SODIUM ASPARTATE)/FE30 4 NANOCOMPOSITE HAVING NEGATIVE SURFACE CHARGE , (2018)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego


Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego


Członek Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki KrakowskiejWykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr DOCTUS (Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów),

  Synteza poli(sukcynimidu) z kwasu asparaginowego w polu promieniowania mikrofalowego

  , realizowany w latach 2008/2011
 • Projekt badawczy nr INNOGRANT (INNOGRANT),

  InnoGrant - program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów

  , realizowany w latach 2008/2008
 • Projekt badawczy nr UDA-POKL.04.01.02-00-053/12 (Projekt POKL - Kierunek zamawiany),

  Biotechnolog-Inżynier XXI wieku

  , realizowany w latach 2012/2015

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Biopolimery w medycynie i farmacji (Wykłady)
 • Biopolimery w medycynie i farmacji (Laboratoria)
 • Biotechnologia przemysłowa (dla Wydz. Mechanicznego) (Wykłady)
 • Biotechnologia przemysłowa (dla Wydz. Mechanicznego) (Seminaria)
 • Biotechnologia przemysłowa II (Wykłady)
 • Chemia (dla Wydz. Mechanicznego) (Ćwiczenia)
 • Chemia fizyczna (Laboratoria)
 • Chemia organiczna (Ćwiczenia)
 • Chemia organiczna (Laboratoria)
 • Fizykochemia polimerów (Laboratoria)
 • Nowoczesne metody przetwarzania biomasy odpadowej (Laboratoria)
 • Nowoczesne metody przetwarzania biomasy odpadowej (Wykłady)
 • Podstawy technologii chemicznej (cz. nieorg.) (Ćwiczenia)
 • Podstawy technologii chemicznej (cz. nieorg.) (Laboratoria)
 • Podstawy technologii chemicznej (cz. org.) (Ćwiczenia)
 • Podstawy technologii chemicznej (cz. org.) (Laboratoria)
 • Projekt technologiczno-procesowy (Projekty)
 • Technologia produktów małotonażowych (Laboratoria)
 • Technologia tworzyw sztucznych (Laboratoria)
 • Wybrane działy chemii organicznej (Ćwiczenia)
 • Związki zapachowe pochodzenia naturalnego (Laboratoria)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony środowiska, Kraków, 2006
 • Stypendium Naukowe Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych, Kraków, 2010
 • Nagroda Specjalna: Medal Prezesa Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów Aiff, Prezesa Targow Concours Lepine, Paryż, 2012
 • Wyróżnienie na V Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2012, Katowice, 2012
 • Brązowy medal na 111 Targach Concours Lepine, Paryż, 2012

Hobby:

turystyka rowerowa
mikrobiologia
entomologia
herpetologia