dr hab. inż. Bożena Tyliszczak

Stanowisko: adiunkt n/d

Samodzielna Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych (C-4)

C-4


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-4), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 517A

   628 27 23 lub 628 25 72

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

magister inżynierPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2006
doktorPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2010Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze: Najważniejsze osiągnięcia poznawcze: Prowadzenie prac nad niekonwencjonalnymi metodami syntezy superabsorbentów polimerowych. Badania związane z otrzymywaniem i właściwościami biomateriałów, nanokompozytów oraz produktów pochodzena naturalnego do zastosowań w farmacji i medycynie. Otrzymanie preparatów agrochemicznych w oparciu o biodegradowalny hydrożelowy polimer o spowolnionym uwalnianiu nawozu mineralnego. Zainteresowania naukowe: Biomateriały zol-żel w systemach kontrolowanego uwalniania substancji czynnej, otrzymywane membran o przepuszczalności sterowanej przez bodźce środowiska. Polimery biodegradowalne. Biomateriały i nanokompozyty do zastosowań w medycynie i farmacji.Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr Ventures/2008-1/8 (Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach programu "Ventures" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ), Proekologiczne, hybrydowe nawozy organiczno-nieorganiczne o kontrolowanym działaniu (CRF), realizowany w latach 2008/2010
 • Projekt badawczy nr LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014 (LIDER NCBR jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi),

  Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych 

  , realizowany w latach 2015/2018
 • Projekt badawczy nr 0489/IP3/2015/73 (Iuventus Plus MNiSW),

  Otrzymywanie i właściwości samoregenerujących ferrohydrożeli

  , realizowany w latach 2015/2017

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Analiza cyklu życia wyrobów budowlanych (Seminaria)
 • Biomateriały polimerowe (Seminaria)
 • Biomateriały polimerowe (Laboratoria)
 • Metody badania związków chemicznych (Wykłady)
 • Metody badania związków chemicznych (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Staż naukowy w ramach projektu „Politechnika XXI wieku. Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów”, 2012.02–2012.04
 • USA, Stanford University, Top 500 Innovators Science - Management – Commercialization - trzecia edycji programu stażowo-szkoleniowego, 2013.10 – 2013.12
 • United Kingdom , University of Strathclyde, Glasgow, Staż naukowy, Zarządzanie własnością intelektualną – klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kad, 2014.02
 • United Kingdom, University of Strathclyde, Glasgow, Staż naukowy , Program Skills – Mentoring, Fundacji Na rzecz Nauki Polskiej, 2014.10 – 2015.05
 • Czech Republic, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Faculty of Pharmacy, Staż naukowy, “Chemical and structural studies of polymer matrices in pharmaceutical application”, 2015.06 - 2015.09
 • Francja, French Atomic Energy and Alternative Energies Commission (CEA) wspólnie z French National Institute for Nuclear Science and Technology (INSTN), Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego - program stażowo-szkoleniowy w zakresie energetyki jądrowej realizowanych w ramach projektu systemowego, 2015.10 - 2015.11

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso , 2008
 • Stypendium Naukowe Miasta Krakowa , 2008
 • Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Ventures , 2008
 • Małopolskie Stypendium Doktoranckie , 2009
 • Stypendium naukowe dla młodych doktorów Politechniki Krakowskiej w ramach Projektu pt.: Politechnika XXI wieku Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów , Kraków, 2011
 • Fundacja Rozwoju Nauki (FRN) ul. Solskiego 3/1, 31-216 Kraków, Członek Rady Naukowej 02.2012 - 02.2013, Kraków, 2012
 • Pierwsza nagroda w konkursie Innowacja jest kobietą organizowanego przez Fundację Kobiet Nauki nagroda zespołowa, Polska, 2013
 • Laureatka II edycji konkursu "Wiedza z Pasją - Promujemy Młodych Naukowców" Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce PITWIN 2013 , Polska, 2013
 • Stypendium naukowe dla młodych doktorów Politechniki Krakowskiej w ramach Projektu pt.: Politechnika XXI wieku Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów , Kraków, 2013
 • Członek Rady Młodych Naukowców - organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23.04.2013 - 23.04.2015, Polska, 2013
 • Członek Rady Młodych Naukowców - organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 19.05.2015 - 19.05.2017, Polska, 2015
 • Medal Honorowy Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira, 2015, Polska, 2015
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców , Polska, 2015
 • Ponad 50 nagród na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w latach 2013 - 2015, 2015
 • Laureatka Plebiscytu Krakowianin Roku 2014 Wyróżnienie w Kategorii Nauka, Kraków, 2015

Hobby:

Memetyka
Strzelectwo sportowe
Snorkeling
Biegi m. in. OCR
Nurkowanie
Fotografia
Literatura

Polecane strony internetowe:

http://www.btyliszczak.pl