dr Tomasz Lubera

Stanowisko: asystent naukowo-dydaktyczny

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

C-5


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 210A

   126282746

   luberski@interia.pl

Zespół Procesów Membranowych
dodatkowy adres e-mail: tomasz.lubera@pk.edu.pl i tlubera@pk.edu.pl
skype: live:luberski

Przebieg pracy naukowej:

magisterUniwersytet Jagielloński Wydział Chemii, Nowoczesna Synteza i Fizykochemia Organiczna, 2007
doktorPolitechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia Koordynacyjna, 2012

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Włodarczyk Andrzej J.,Romańczyk Piotr P.,Lubera Tomasz,Kurek Stefan S., Electrocatalytic activity of bisalkoxide molybdenum nitrosyl complexes, Electrochemistry Communications, ISSN:1388-2481 (2008)
 2. Włodarczyk Andrzej,Romańczyk Piotr P.,Lubera Tomasz,Nitek Wojciech, Elektrochemiczne właściwości nitrozylowych kompleksów molibdenu zawierających ligandy propoksylanowe. Struktura krystaliczna [Mo(NO){HB(3,5-Me2C3N2H)3}Cl(OPr^j)]^1, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN: (2008)
 3. Włodarczyk Andrzej J.,Romańczyk Piotr P.,Lubera Tomasz, Synteza i właściwości elektrochemiczne biskrezolanowych kompleksów nitrozylowych molibdenu, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN: (2008)
 4. Nitek W.,Romańczyk P. P.,Lubera T.,Włodarczyk A. J., Bis(3-methylphenolato-kO)(nitrosyl-kN)[tris(3, 5-dimethylpyrazol-1-yl-N k2)hydridoborato]molybdenum(II), Acta Crystallographica. Section E, Structure Reports Online, ISSN: (2010)
 5. Romańczyk Piotr P.,Lubera Tomasz,Włodarczyk Andrzej J., Synteza i właściwości spektroskopowe oraz elektrochemiczne hydrokso(izopropokso)[tris(3,5-dimetylopirazol-1-ilo)borano]-nitrozylmolilldenu(II), Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN: (2010)
 6. Włodarzyk Andrzej,Romańczyk Piotr,Lubera Tomasz,Nitek Wojciech, Synthesis, characterisation and crystal structure of hydroxylamidoj2N, O(iodo)[tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borato]nitrosylmolybdenum(II), Inorganica Chimica Acta, ISSN:0020-1693 (2011)
 7. Lubera Tomasz, Włodarczyk Andrzej, Wpływ warunków prowadzenia filtracji membranowej zużytego oleju syntetycznego na wydajność procesu i jakość odzyskiwanego oleju, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
Monografie:
 1. Lubera Tomasz, , Studia nad cyklizacją metylowych pochodnych amidów i anilidów kwasu 2,4 dibenzoilopentanodiowego ISBN: (2007)
Rozdziały monografii:
 1. Lubera Tomasz, Kolasa Anna, Zjawisko anizotropii diamagnetycznej w metylowych pochodnych 1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydro-1H-indeno[1,2-b]pirydyno-2,5-dionu, Chemia. Cz. 1, ISBN:978-83-65362-21-6 (2016)
Materiały konferencyjne:
 1. Lubera Tomasz,Włodarczyk Andrzej, Waste Recycling XIX : Recyklace Odpadu : International Conference, Kraków, 22-23 October 2015 : book of abstracts, Regeneration of waste oils. Process optimization opportunities through the use of membrane techniques, International Conference Waste Recycling XIX Waste Recycling XIX (2015)
 2. Lubera Tomasz,Włodarczyk Andrzej, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 : materiały konferencyjne – jesień. Cz. 2, Wrocław, Regeneracja przepracowanych olejów przemysłowych. Możliwości optymalizacji procesu przez zastosowanie technik membranowych, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 (2015)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 20 (• „InnoGrant – program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów),

  Synteza wielocentrowych tris(pirazolilo)boranowych kompleksów nitrozylowych molibdenu i badanie ich aktywności elektrokatalicznej w procesie redukcji chlorowcopochodnych

  , realizowany w latach 2008/2008
 • Projekt badawczy nr MCP.ZS.4110-10.4/2008 (Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów),

  Synteza i badanie właściwości wielocentrowych kompleksów molibdenu

  , realizowany w latach 2008/2011
 • Projekt badawczy nr (Politechnika XXI wieku - Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów),

  Badania nad możliwością wykorzystania procesów ultra i nanofiltracji membranowej do regeneracji przepracowanych olejów różnego typu

  , realizowany w latach 2014/2014

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia fizyczna (Laboratoria)
 • Chemia fizyczna (Ćwiczenia)
 • Podstawy Rozdziału Bioproduktów (Laboratoria)

Polecane strony internetowe:

Strona osobista w Repozytorium Biblioteki Politechniki Krakowskiej
Strona poświęcona zajęciom z Chemii fizycznej