dr Tomasz Lubera

Stanowisko: starszy wykładowca

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

C-5


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 210A

   126282746

   Moje publikacje

   

Zespół Procesów Membranowych
skype: live:luberski

Przebieg pracy naukowej:

magisterUniwersytet Jagielloński Wydział Chemii, Nowoczesna Synteza i Fizykochemia Organiczna, 2007
doktorPolitechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia Koordynacyjna, 2012


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 20 (• „InnoGrant – program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów),

  Synteza wielocentrowych tris(pirazolilo)boranowych kompleksów nitrozylowych molibdenu i badanie ich aktywności elektrokatalicznej w procesie redukcji chlorowcopochodnych

  , realizowany w latach 2008/2008
 • Projekt badawczy nr MCP.ZS.4110-10.4/2008 (Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów),

  Synteza i badanie właściwości wielocentrowych kompleksów molibdenu

  , realizowany w latach 2008/2011
 • Projekt badawczy nr (Politechnika XXI wieku - Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów),

  Badania nad możliwością wykorzystania procesów ultra i nanofiltracji membranowej do regeneracji przepracowanych olejów różnego typu

  , realizowany w latach 2014/2014

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia fizyczna (Laboratoria)
 • Chemia fizyczna (Ćwiczenia)
 • Koloidy i elektrochemia (Laboratoria)
 • Koloidy w układach biologicznych (Laboratoria)
 • Podstawy Rozdziału Bioproduktów (Seminaria)
 • Podstawy Rozdziału Bioproduktów (Laboratoria)
 • Wybrane zagadnienia chemii biofizycznej (Laboratoria)

Polecane strony internetowe:

Strona osobista w Repozytorium Biblioteki Politechniki Krakowskiej
Strona poświęcona zajęciom z Chemii fizycznej