dr inż. Anna K. Nowak

Stanowisko: Asystent

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 424

   (012) 628-27-16

   Moje publikacje

   akn@chemia.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, 1999
mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz ochrona jakości wód, 2001
dr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zarządzanie odpadami, 2008