dr hab. inż. Elżbieta Skrzyńska

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 633

   21-16

   Moje publikacje

   

Koordynator programu Erasmus+ na WIiTCh

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Lekka Technologia Organiczna, 2003
dr inż.Politechnika Krakowska, Kataliza, 2008
dr hab. inż.Politechnika Krakowska, Technologia organiczna, kataliza, 2016


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr PB-1451/B/H03/2009/36 (współpraca naukowa (wykonawca)),

  Zastosowanie mechanochemicznej aktywacji do wytwarzania katalizatorów reformingu parowego małocząsteczkowych alkoholi

  , realizowany w latach 2009/2009
 • Projekt badawczy nr PIVERT WP3.2 – AAP2012 (wykonawca),

  GLYCEROL CONVERSION TO CARBOXYLIC ACIDS

  , realizowany w latach 2012/2014
 • Projekt badawczy nr PBS1/B5/18/2012 (współpraca naukowa (wykonawca)),

  Eko-pianki poliuretanowe otrzymane z udziałem surowców pochodzenia naturalnego

  , realizowany w latach 2014/2015

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Angielska Terminologia Techniczna II (TRiG) (Seminaria)
 • Biopaliwa (Laboratoria)
 • Biosurowce, właściwości i zastosowania (Seminaria)
 • ChemCAD w projektowaniu technologicznym (Laboratoria)
 • Laboratorium wybranych działów biotechnologii (Laboratoria)
 • Ochrona środowiska w technologii chemicznej (TRiG) (Wykłady)
 • Projekt technologiczno – procesowy (Projekty)
 • Przemysłowa kataliza homogeniczna (Wykłady)
 • Przemysłowa kataliza homogeniczna (Laboratoria)
 • Surowce i Procesy Technologii Organicznej (Projekty)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Lille, Francja, UCCS , staż naukowy, 03-09.2011
 • Lille, Francja, UCCS, invited professor, 06-07.2012
 • Lille, Francja, UCCS, projekt badawczy, 09.2012-03.2014