dr inż. Piotr Radomski

Stanowisko: adiunkt, Pełnomocnik Dziekana WIiTCh PK ds. BHP

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 426

   12 628 27 08 kom. 514 302 134

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Proekologiczne Technologie Nieorganiczne, 2008
drPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna Nieorganiczna, 2013


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Aspekty ekologiczne górnictwa węglowego oraz energetyki (Wykłady)
  • Budowa i działanie urządzeń laboratoryjnych (Laboratoria)
  • Gospodarka surowcami i odpadami (Laboratoria)
  • Gospodarka surowcami i odpadami w przemyśle cementowym (Wykłady)
  • Projekt technologiczno-procesowy (Projekty)
  • Surowce i procesy technologii nieorganicznej (Ćwiczenia)
  • Technologie bezpieczne dla środowiska naturalnego (Laboratoria)

Hobby:

Elektronika i elektrotechnika
Akwarystyka słodkowodna
Motoryzacja