dr Piotr Dulian

Stanowisko: Asystent naukowo-dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 314

   12 628 27 68

   Moje publikacje

   Brak danych nt. przebiegu pracy nukowej.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
  • Projekt badawczy nr UMO-2012/05/N/ST8/03764 (PRELUDIUM),

    Mechanochemiczne wytwarzanie i modyfikowanie właściwości elektroceramiki perowskitowej dla potencjalnych zastosowań jako sensory i przetworniki piezoelektryczne

    , realizowany w latach 2013/2015

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Chemia nieorganiczna (Laboratoria)
  • Mechanochemia (Wykłady)
  • Wybrane działy chemii analitycznej (Laboratoria)
  • Wybrane działy chemii nieorganicznej (Wykłady)
  • Wybrane działy chemii nieorganicznej (Laboratoria)