dr inż. Rafał Rachwalik

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 630

   12 6282724

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

magister inżynierPolitechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2000
doktorPolska Akademia Nauk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni , Chemia zeolitów, kataliza, 2005Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe dr inż. R. Rachwalika dotyczą lekkiej technologii organicznej w szczególności związków zapachowych i surowców niezbędnych do ich otrzymywania. Realizowane prace dotyczą zarówno analizy substancji aromatycznych jak i procesów prowadzonych w obecności różnych układów katalitycznych, które znajdują lub mogą znaleźć potencjalne zastosowanie do otrzymywania zwiazków zapachowych w przemyśleWykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 4 T09A 167 25 (promotorski), Transformacje węglowodorów alkiloaromatycznych na modyfikowanych katalizatorach zeolitowych, realizowany w latach 2003/2005
 • Projekt badawczy nr 2013/09/B/ST5/03419 (),

  Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko

  , realizowany w latach 2014/2017

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Podstawy Technologii Chemicznej (Wykłady)
 • Podstawy Technologii Chemicznej (Ćwiczenia)
 • Surowce i procesy technologiczne (Wykłady)
 • Technologia chemiczna I (Ćwiczenia)
 • Technologia chemiczna I (Wykłady)
 • Technologia związków zapachowych (Wykłady)
 • Wyroby perfumeryjne (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Belgia , Uniwersytet w Louvain-la-Neuve, Unite de Catalyse et Chimie des Materiaux Divises , Współpraca dwustronna , 2002-2003 2 miesiące
 • Niemcy , Uniwersytet w Stuttgarcie, Instytut Chemii Technicznej, Stypendium w ramach EU dla Marie Curie Action , 2005-2007 7 miesięcy
 • Hiszpania , Institute of Catalysis and Petrochemistry, Spanish Council for Scientific Research (CSIC) , Staż w ramach projektu "Politechnika XXI wieku - Program Rozwojowy Politechniki Krakowskiej - najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów" , 2011 3 miesiące

Hobby:

Muzyka filmowa