dr inż. Paweł Staroń

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 432a

   12628 2092

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna Nieorganiczna, 2008
dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2014


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Chemia analityczna II (Laboratoria)
  • Kontrola jakości w przemyśle (Laboratoria)
  • Konwencjonalne i aleternatywne źródła energii (Seminaria)
  • Podstawy laboratorium przemysłowego (Laboratoria)
  • Projekt technologiczno-procesowy (Projekty)
  • Wybrane czystsze technologie (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
  • Czechy, VSB - Ostrava, Staż naukowy, 1.05-31.07.2012
  • Słowacja, Słowacka Akademia Nauk, Staż naukowy, 1.10-31.12.2011