dr inż. Anita Staroń

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 431

   12 628-20-76

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Proekologiczne Technologie Nieorganiczne, 2008
dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2015


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Chemia analityczna II (Laboratoria)
  • Podstawy biotechnologii przemysłowej II (Laboratoria)
  • Podstawy chemii (Ćwiczenia)
  • Proekologiczne technologie nieorganiczne II (Laboratoria)
  • Technologia chemiczna (Ćwiczenia)
  • Technologie bezpieczne dla środowiska (Laboratoria)
  • Technologie zagospodarowania odpadów przemysłowych (Laboratoria)
  • Zagospodarowanie odpadów pochodzenia biologicznego (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
  • Czechy, VSB - Ostrava, Staż naukowy, 1.05-31.07.2012
  • Słowacja, Słowacka Akademia Nauk, Staż naukowy, 1.10-31.12.2011