dr inż. Krzysztof Neupauer

Stanowisko: wykładowca

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-3), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 228

   27 52

   Moje publikacje

   

Grafik:
http://indy2.chemia.pk.edu.pl/~kneupauer/Grafik.pdf

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż. Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, Aparatura i Instalacje Przemysłowe , 2008
dr inż.Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, Inżynieria chemiczna, 2014


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Aparatura chemiczna (Wykłady)
 • Aparatura chemiczna (Ćwiczenia)
 • Aparatura chemiczna (Projekty)
 • AutoCAD 2D (Laboratoria)
 • Grafika inżynierska (Laboratoria)
 • Instalacje z odnawialnymi źródłami energii (Projekty)
 • Inżynieria chemiczna (Ćwiczenia)
 • Inżynieria chemiczna (Laboratoria)
 • Inżynieria chemiczna (Projekty)
 • Maszynoznawstwo (Ćwiczenia)
 • Maszynoznawstwo (Projekty)
 • Odnawialne źródła energii (Laboratoria)
 • Procesy cieplne (Laboratoria)
 • Techniki pomiarowe w instalacjach OZE (Laboratoria)
 • Zintegrowane systemy zawierające różne nośniki energii odnawialnych (Wykłady)
 • Zintegrowane systemy zawierające różne nośniki energii odnawialnych (Seminaria)