mgr inż. Karolina Śliwa

Stanowisko: Asystent naukowo-dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 518

   6282576

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2008
Studia podyplomoweCentrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej, Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH. , 2009
Studia podyplomoweWyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych., 2012


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr PK: C-2/625/2011 (Projekt UE Umowa z firmą Karite Plus Sp. z o.o. ),

  Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego masło karite oraz preparat kosmetyczny zawierający masło karite. Autorka dwóch z opracowanych dziewięciu preparatów kosmetycznych.

  , realizowany w latach 2011/2013

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia Surowców Kosmetycznych (Laboratoria)
 • Chemia Surowców Naturalnych (Laboratoria)
 • Emulsje kosmetyczne (Seminaria)
 • Fizykochemia Form Kosmetycznych (Laboratoria)
 • Projetowanie receptur kosmetycznych (Projekty)
 • Surowce i Procesy Technologii Organicznej (Ćwiczenia)
 • Technologia Kosmetyków (Laboratoria)
 • Wybrane Działy Technologii Organicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Huzar Sp.z o.o., Staż przemysłowy, kwiecień - październik 2012
 • Polska, Adamed Sp.z o.o., Staż przemysłowy, styczeń-marzec 2013
 • Budapeszt , Loránd Eötvös University, Department of Colloid Chemistry , Staż naukowy, wrzesień-grudzień 2011