dr inż. Aneta Spórna-Kucab

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

C-1


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 327

   (12)-628-27-42

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Proekologiczne Technologie Nieorganiczne, 2008
drPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Proekologiczne Technologie Nieorganiczne , 2013


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr (), Projekt badawczy nr (InnoGrant), INNOGRANT - program wspierania innowacyjnej działalności naukowej, realizowany w latach 2008/2008
 • Projekt badawczy nr (), Projekt badawczy DOCTUS (DOCTUS), realizowany w latach 2009/2012

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Analityka śladowa w badaniach środowiska (Laboratoria)
 • Analityka środowiskowa i przemysłowa (Laboratoria)
 • Chemia analityczna (Laboratoria)
 • Chemia analityczna (Wykłady)
 • Podstawy analityki środowiskowej (Laboratoria)
 • Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa (Laboratoria)
 • Przeciwprądowa chromatografia cieczowa (Seminaria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Niemcy , Uniwersytet Techniczny, Staż, 01.08.2009 - 31.08.2009
 • Wielka Brytania, Uniwersytet Brunela, Staż, 03.06.2013 - 02.09.2013
 • Wielka Brytania , Uniwersytet Brunela , Staż , 12.12.2010 - 31.03.2011
 • Polska, Uniwersytet Wrocławski oraz firma Shim-pol , Szkolenie, 19.02.2016
 • Francja , Uniwersytet Claude Bernard (Lyon), Szkolenie , 28.07.2010 - 30.07.2010

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda za najlepszy referat przyznana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warzawa, 2009
 • Nagroda za zajęcie II miejsca w zakresie prezentowanej zawartości merytorycznej posteru, Konferencja "Analityczne zastosowanie chromatografii cieczowej", Warszawa, 2009
 • Nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie na najlepszy referat w sesji Innowacyjne Technologie, Kraków, 2011
 • Nagroda Rektora dla najmłodszego wypromomowanego doktora w 2012 roku, Kraków, 2013

Hobby:

Podróże, bieganie, wędrowanie po górach, kuchnia, czytanie książek (literatura faktu).


Polecane strony internetowe:

Chromatografia - terminy i definicje
Terminologia - Pięta Achillesowa analityków