mgr inż. Elwira Lasoń

Stanowisko:

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 618

   2761

   Moje publikacje

   elason@chemia.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2008


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr PK: C-2/625/2011 (Projekt UE Umowa z firmą Karite Plus Sp. z o.o. ) (Projekt badawczy),

  Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego masło karite oraz preparat kosmetyczny zawierający masło karite. Autorka dwóch z opracowanych dziewięciu preparatów kosmetycznych.

  , realizowany w latach 2011/2013

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia surowców kosmetycznych (Laboratoria)
 • Chemia surowców naturalnych (Laboratoria)
 • Kosmetyka kolorowa (Seminaria)
 • Podstawy technologii kosmetyków (Laboratoria)
 • Surowce i procesy biotechnologiczne (Projekty)
 • Surowce kosmetyczne (Laboratoria)
 • Towaroznawstwo wyrobów małotonażowych (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Polska Akademia Nauk, staż naukowy, lipiec-wrzesień 2013
 • Hiszpania (Barcelona), Institute of Advanced Chemistry of Catalonia (IQAC) , staż naukowy, wrzesień-grudzień 2012