mgr inż. Kamila Zeńczak-Tomera

Stanowisko: asystent

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 619

   12 6282729

   Moje publikacje

   zenczak@chemia.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Lekka Technologia Organiczna, 2009


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Podstawy Technologii Chemicznej (Laboratoria)
  • Surowce i Procesy Technologii Organicznej (Ćwiczenia)
  • Surowce i Procesy Technologii Organicznej (Projekty)
  • Technologia Produktów Małotonażowej (Laboratoria)
  • Wybrane Działy Technologii Organicznej (Laboratoria)