dr hab.inż. prof PK Witold Żukowski

Stanowisko: profesor PK

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Zakład Chemii Nieorganicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 320

   0-12-628-27-66

   Moje publikacje