dr hab. inż., prof. nadzw. PK Jerzy Baron

Stanowisko: prof. nadzw. PK

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 420

   (012) 628-27-09

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, technologia chemiczna, 1979
dr inż.Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, technologia chemiczna, 1986
dr hab. inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, technologia chemiczna, 2014


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
  • Nagroda Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za osiągnięcia naukowe, za współautorstwo opracowania technologii, konstrukcji i wdrożenia spalarni osadów ściekowych dla małych i średnich aglomeracji miejskich, Warszawa, 2007

Polecane strony internetowe:

Kiedy zastanawiam się czy można lepiej...