dr inż. Szczepan Bednarz

Stanowisko: adiunkt

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 220

   12 628 3059

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inzynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych, chemia i technologia tworzyw sztucznych, 2000
dr inż.Międzynarodowe Studium Doktoranckie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Politechniki Krakowskiej - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, chemia, 2006


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr N312 007 31/0848 (Projekt badawczy własny), Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w bezodpadowych procesach otrzymywania skrobi utlenionej, realizowany w latach 2006/2008
 • Projekt badawczy nr N N507 0936 33 (Projekt badawczy własny), Zastosowanie cyklodekstryn do modyfikacji właściwości użytkowych materiałów tekstylnych przeznaczonych szczególnie dla przemysłu obuwniczego, realizowany w latach 2007/2009
 • Projekt badawczy nr POKL.04.01.02-00-217/11-00 (Projekt POKL - kierunek zamawiany),

  Bioinzynier chemiczny (BINC)

  , realizowany w latach 2011/2015

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Komputerowe metody analizy i symulacji polireakcji (Ćwiczenia)
 • Modelowanie procesów technologicznych (Projekty)
 • Ochrona środowiska w technologii chemicznej (Projekty)
 • Podstawy technologii biopolimerów (Laboratoria)
 • Podstawy technologii biopolimerów (Wykłady)
 • Techniki komputerowe (Ćwiczenia)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Francja, Universite Paris-Sud XI, Paryż, Stypendium Erasmus, 2002 (1 miesiąc)
 • Polska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, Praca na etatach: pracownika technicznego, asystenta a następnie adiunkta, 2004-2010
 • Belgia, Katholieke Universiteit Leuven, Staż naukowy, 2005 (3 miesiące)
 • Niemcy, Friedlich-Schiller-Univeristat, Jena, kurs, luty 2004