dr inż. Agnieszka Jagoda-Pasternak

Stanowisko: asystent

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 313

   (012) 628 27 97

   Moje publikacje

   Brak danych nt. przebiegu pracy nukowej.

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Chemia Nieorganiczna (Ćwiczenia)
  • Chemia Nieorganiczna (Laboratoria)
  • Chemia Nieorganiczna II (Laboratoria)
  • Podstawy Chemii: Obliczenia Chemiczne (Ćwiczenia)
  • Podstawy Chemii: Ćwiczenia Tablicowe (Ćwiczenia)