dr inż Małgorzata Miastkowska

Stanowisko: adiunkt naukowo-dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Chemicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 519

   6283072

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2008
dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna, 2014


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Chemia surowców kosmetycznych (Wykłady)
  • Chemical Technology II (Wykłady)
  • Fizykochemia form kosmetycznych (Laboratoria)
  • Ochrona środowiska w technologii chemicznej (Wykłady)
  • Surowce kosmetyczne (Laboratoria)
  • Technologia kosmetyków (Wykłady)
  • Technologia kosmetyków (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
  • Polska, Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Państwowej Akademii Nauk, staż naukowy, marzec - maj 2012
  • Hiszpania, Institute of Advanced Chemistry of Catalonia, Colloid and Interfacial Chemistry Group, staż naukowy, wrzesień - grudzień 2012

Hobby:

filmy, muzyka filmowa