dr inż. Tomasz Mariusz Majka

Stanowisko: Adiunkt naukowo-dydaktyczny

Samodzielna Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych (C-4)

Katedra Chemii i Technologii Polimerów (C-4)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-4), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 52C

   628 30 13

   Moje publikacje

   

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Członek Klubu Technologa Tworzyw

Przebieg pracy naukowej:

Technik Technologii ChemicznejZespół Szkół Technicznych im I. Mościckiego w Tarnowie - Mościcach , Technologia Chemiczna, 2005
LicencjatPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Matematyczno - Przyrodniczy, Chemia Stosowana, 2008
LicencjatPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Studium Pedagogiczne, Przygotowanie Pedagogiczne, 2008
Magister inżynierPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2010
DoktorPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, 2015Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:
- Mechanika, budowa i obsługa maszyn do przetwarzania tworzyw sztucznych
- Analiza termiczna i palność materiałów polimerowych
- Metody łączenia i obróbki tworzyw sztucznych
- Przetwórstwo tworzyw sztucznych
- Prawo patentowe

Osiągnięcia poznawcze:
- Prace nad otrzymywaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych nanokompozytów polipropylen/montmorylonit, poliamid-6/montmorylonit oraz polioksymetylen/montmorylonit
- Prace nad otrzymywaniem nanokompozytów polipropylen/nanokrzemionka, poliamid-6/nanokrzemionka oraz polioksymetylen/nanokrzemionka metodą compoundingu
- Prace związane z projektowaniem, doborem warunków oraz otrzymywaniem prototypów elementów konstrukcyjnych z kompozytów polimerowych metodą layer by layer
- Prace nad otrzymywaniem półprzewodników i izolatorów do elektroniki z żywic epoksydowych zawierających grafit oraz recyklowany kompozyt polimerowy
- Prace na otrzymywaniem wysokowytrzymałych kompozytów do zastosowań budowlanych zawierających włókna bazaltowe, węglowę i szklane
- Prace związane ustawieniem procesu wtrysku, wytłaczania i prasowania termoplastów przy użyciu urządzeń przemysłowych i półtechnicznych
- Prace nad badaniem wpływu długotrwałego działania czynnika biologicznego na właściwości poliamidu-6 wzmocnionego montmorylonitem
- Prace związane z otrzymywaniem i badaniem wpływu napełniacza i nukleanta na morfologię kompozytów polipropylen/węglan wapnia
- Prace nad otrzymywaniem kompozytów polipropylen/włókno szklane, poliamid-6/włókno szklane, polipropylen/mączka drzewna
- Projektowanie układu do detekcji nieliniowych własności optycznych kryształów metodą proszkową oraz metodą klasyczną
- Prace nad badaniem chłonności płynów stosowanych w motoryzacji przez poliamid-6 wzmocniony montmorylonitem
- Prace związane z przetwarzaniem kompozytów polipropylen/włókno naturalne, poliamid-6/włókno naturalne
- Prace nad otrzymywaniem bio-kleju biurowego oraz klejów budowlanych do mocowania elementów nośnych
- Prace związane z oznaczaniem wskaźników przydatności do spożycia środków spożywczych
- Prace związane z przetwarzaniem biopolimerów i ich kompozytów z włóknami naturalnymi
- Prace nad badaniem liczebności róźnych gatunków mikroorganizmów w wodach słodkich
- Prace związane z otrzymywaniem elementów dekoracyjnych z poli(metakrylanu metylu)
- Prace związane z oznaczaniem związków fosforu i azotu w glebach i wodzie słodkiej
- Synteza środków obniżających palność zawierających fosfor, magnez, miedź i glin
- Prace związane z kalibracją dozownika grawimetrycznego i wolumetrycznego
- Synteza ko-kryształów 2,4-ditioluminalu z mocznikiem oraz z tioacetamidem
- Prace nad otrzymywaniem tekstyliów kompozytowych do celów militarnych
- Prace związane z przetwarzaniem recyklowanego poli(tereftalanu etylenu)
- Prowadzenie organofilizacji montmorylonitu przy użyciu soli amoniowych
- Prace związane z pirolizą nanokompozytów polipropylen/montmorylonit
- Prace związane z przetwarzaniem poliaramidówWykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy),

  ...umowa o poufności...

  , realizowany w latach 2011/2011
 • Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy),

  ...umowa o poufności...

  , realizowany w latach 2012/2012
 • Projekt badawczy nr C-4/251/DS-M/2013 (PL),

  Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna kompozytów polimerowych z recyklowanym montmorylonitem

  , realizowany w latach 2013/2013
 • Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy),

  (...umowa o poufności...)

  , realizowany w latach 2013/2013
 • Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy),

  ...umowa o poufności...

  , realizowany w latach 2016/2016
 • Projekt badawczy nr (PL - przemysłowy),

  ...umowa o poufności...

  , realizowany w latach 2016/2017

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia Polimerów II (Laboratoria)
 • Metody przetwórstwa nanomateriałów (Laboratoria)
 • Modelowanie Procesów Technologicznych (Projekty)
 • Podstawy Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (Laboratoria)
 • Podstawy Technologii Tworzyw Sztucznych (Laboratoria)
 • Projekt Technologiczny (Projekty)
 • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych (Laboratoria)
 • Technologia Polimerów (Laboratoria)
 • Technologia Tworzyw Polikondensacyjnych (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie - Mościcach, Praktyka w biologicznej oczyszczalni ścieków, 2005.03.07 - 2005.03.18
 • Polska, Zespół Szkół Elektrycznych w Tarnowie, Praktyka - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie , 2005.03.21 - 2005.04.01
 • Polska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Tarnowie, Praktyka w laboratorium biologicznym, 2006.07.03 - 2006.07.28
 • Polska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytutowa Komisja Rekrutacyjna, 2007.05.20 - 2007.09.30
 • Polska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Tarnowie, Praktyka w laboratorium analitycznym, fizykochemicznym i instrumentalnym, 2007.07.02 - 2007.07.13
 • Polska, Zespół Szkół Technicznych im I. Mościckiego w Tarnowie - Mościcach , Praktyka Pedagogiczna, 2007.09.01 - 2007.09.30
 • Polska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Praktyka w przygotowalni chemicznej, 2008.02.15 - 2008.02.21
 • Polska, Centrum Badań i Analiz Środków Spożywczych działających przy Ratownictwie Chemicznym Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach, Praktyka w laboratorium analitycznym i mikrobiologicznym, 2008.04.07 - 2008.04.25
 • Polska, DEKRA Certification Sp. z o.o. LUQAM Quality Service Group, Auditor Wewnętrzny SZJ w laboratoriach badawczych wg ISO 17025, 2011.04.15 - 2011.04.17
 • Polska, Politechnika Krakowska, Kurs średnio-zaawansowany obsługi programu Autocad, 2011.06.01 - 2011.07.31
 • Polska, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Kurs Pedagogiczny, 2011.10.01 - 2012.06.30
 • Polska, JOEL (Europe) SAS, Politechnika Krakowska, Szkolenie JOEL JSM 6010A Analytical Scanning Electron Microscope, 2012.11.28
 • Polska, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Szkolenie B-Innovative Bądź przedsiębiorczy, 2013.04.24 - 2013.05.21
 • Polska, Federal Aviation Administration, Politechnika Krakowska, Szkolenie FTT Micro Calorimeter, 2013.12.30
 • Wielka Brytania, Institute for Materials, Research and Innovation, University of Bolton, Bolton , Staż naukowy , 2014.05.01 - 2014.07.31
 • Wielka Brytania, Institute for Materials, Research and Innovation, University of Bolton, Bolton, Exova Warringtonfire, Warrington, COST MP1105 Scientific Workshop Fire testing according to European/International Standards, 2014.10.22 - 2014.10.24
 • Polska, Mettler Toledo, Szkolenie GTAP - Dobra Praktyka Analizy Termicznej, 2014.11.18
 • Polska, Plastech, Kurs obsługi nowoczesnych wtryskarek - podstawy technologii wtryskiwania poziom II, 2015.01.15 - 2015.01.16
 • Czechy, Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic, Staż zawodowy, 2015.05.25 - 2015.06.25

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • III miejsce na Międzynarodowej Sesji Kół Naukowych WIiTCh Politechniki Krakowskiej, referat: "The synthesis and investigation of structure - properties relationship in polyoxymethylene (POM) / montmorillonite (MMT) nanocomposites." , Kraków, 2010
 • Wyróżnienie w konkursie "Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2010" organizowanym przez Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, którego patronem był Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek., Racibórz, 2010
 • Wyróżnienie w konkursie "Poster o sławnym naukowcu - Norio Taniguchi" organizowanym przez WIiTCh Politechniki Krakowskiej., Kraków, 2011
 • II Nagroda II edycji konkursu w ramach projektu B-Innovative. Bądź przedsiębiorczy: Konkurs na najlepszy biznesplan, Kraków, 2013

Hobby:

- Sport: biegi uliczne i przełajowe, triatlon, sporty walki
- Turystyka: górska i miejska
- Alternatywna medycyna naturalna i zielarstwo
- Dietetyka: sportowa i lecznicza

Polecane strony internetowe:

Research Gate
LinkedIn
Facebook
ORCID