dr inż. Amelia Kowalska

Stanowisko: Adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

C1


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 404

   12 628 27 18

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Proekologiczne Technologie Nieorganiczne, 2010
dr inż.Politechnika Krakowska, Technologia Chemiczna, 2014


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr DEC-2011/03/N/ST8/06367 (Projekt NCN Preludiu),

  Termiczna dekompozycja złożonych materiałów kompozytowych w środowisku chemicznym złoża fluidalnego

  , realizowany w latach 2012/2014

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia Nieorganiczna (II semestr) (Laboratoria)
 • Chemia Nieorganiczna (III semestr) (Laboratoria)
 • Wybrane działy Chemii Nieorganicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Elektrociepłownia Kraków, Staż, 01.06. - 30.09.2010
 • Czechy, Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava, Hornicko-geologicka fakulta, Staż naukowy, 01.06. - 31.07.2014

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Naukowe Stypendium Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studenów oraz uczestnicy studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo–badawczych, Kraków, 2010
 • Stypendium Małopolskiego Stypendium Doctus, Kraków, 2011