dr inż. Marta Marszałek

Stanowisko: adiunkt n-d

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 428 b

   (12) 628 26 40

   Moje publikacje

   

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Proekologiczne technologie nieorganiczne, 2009
dr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia chemiczna, 2016


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Podstawy technologii chemicznej (Ćwiczenia)
  • Podstawy technologii chemicznej (Laboratoria)
  • Surowce i procesy technologii nieorganicznej (Ćwiczenia)
  • Zastosowanie odpadów jako surowców przemysłowych (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
  • Czechy, Centrum nanotechnologií, VŠB - TU Ostrava, Staż naukowy, 06.05.2014 - 05.08.2014
  • Czechy, Centrum nanotechnologií, VŠB - TU Ostrava, Staż naukowy, 08.09.2014 - 08.12.2014