dr inż. Jolanta Pulit-Prociak

Stanowisko: Adiunkt naukowo-dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 432 a (410 b)

   12 628 20 92, 12 628 28 61

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2010
drPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nanotechnologia, 2014