dr inż Dawid Jankowski

Stanowisko: Asystent naukowo-dydaktyczny

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-3), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 208, 329

   (12) 628 27 31

   Moje publikacje

   Brak danych nt. przebiegu pracy nukowej.