dr inż. Gabriela Berkowicz

Stanowisko: asystent naukowo-dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

C1 - Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 404

   2718

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Technologia Organiczna, 2009
drPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna, 2015


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Chemia Nieorganiczna (Ćwiczenia)
  • Chemia Nieorganiczna (Laboratoria)
  • Chemia Nieorganiczna sem III (Laboratoria)
  • Podstawowe Procesy w Chemii Nieorganicznej (Laboratoria)
  • Podstawy chemii (Ćwiczenia)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
  • Stypendium programu DOCTUS, Kraków, 2012