dr inż. Dorota Kopeć

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Zakład Chemii Analitycznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 327, 331

   12 374 2742

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgrUniwersytet Gdański, Wydział Chemii, 2005
inż.Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Technologia Chemiczna, Lekka synteza organiczna, 2008
drUniwersytet Gdański, Wydział Chemii, 2011


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Analityka związków pochodzenia naturalnego (Laboratoria)
  • Chemia analityczna II (Laboratoria)
  • Podstawy analityki cukrów (Seminaria)
  • Podstawy bioanalityki (Laboratoria)
  • Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
  • Niemcy, Technische Universitat Braunschweig, Institute of Food Chemistry, Staż - UDA-POKL.04.01.01-00-029/10-00, 01.06-30.11.2012

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
  • Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2011 roku, Gdańsk, 2012