dr inż. Magdalena Malinowska

Stanowisko: Asystent Naukowo-Dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 518

   12 628 25 76

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Lekka Technologia Organiczna, 2008
dr inż.Politechnika Krakowska, 2017Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe
Zastosowanie triterpenów pentacyklicznych jako substancji biologicznie czynnych w preparatach kosmetycznych, modyfikacja struktury alkoholi z grupy triterpenów, określanie wpływu struktury badanych związków na ich właściwości fizykochemiczne oraz działanie terapeutyczne

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Angielska Terminologia Techniczna II (Seminaria)
 • Business Strategy for Scientists (Wykłady)
 • Chemia surowców kosmetycznych (Laboratoria)
 • Chemia Surowców Kosmetycznych (Wykłady)
 • Podstawy technologii kosmetyków (Laboratoria)
 • Technologia kosmetyków (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Kanada, University of Alberta, szkolenie, listopad 2015
 • Polska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, staż naukowy, luty - maj 2014

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Zespołowa nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe, Kraków, 2016
 • Nagroda specjalna w VII edycji konkursu \"Student Wynalazca\", Warszawa, 2017
 • Brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS, Warszawa, 2017

Hobby:

Żeglarstwo, narciarstwo, literatura historyczna

Polecane strony internetowe:

Profil Linkedin