dr inż. Grzegorz Kurowski

Stanowisko: Asystent Naukowo-Dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 618

   2761

   


Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2011
mgr inż.Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Lekka Technologia Organiczna, 2012
dr inż.Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna, 2017