dr inż. Barbara Tarko

Stanowisko: samodzielny referent techniczny

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 428a lub 123/122

   27-96 lub 30-32

   


Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Proekologiczne Technologie Nieorganiczne, 2011
mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Proekologiczne Technologie Nieorganiczne, 2012
dr Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna, 2017