dr inż. Dariusz Bradło

Stanowisko: specjalista nt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 314

   2768

   


Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Proekologiczne Technologie Nieorganiczne, 2011
mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Proekologiczne Technologie Nieorganiczne, 2012
drPolitechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna, 2017