Dr inż Agnieszka Łapczuk-Krygier

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 520

   27-56

   

konsultacje (sem. zim. 2018/19):
poniedziałek: 12:00-12:45
piątek: 9:00-9:45

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Gdańska, 2006
dr inż.Politechnika Gdańska, 2011
studia podyplomoweUniwersytat Gdański, 2011


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
  • Projekt badawczy nr N N204 145038 (grant promotorski), Badanie reakcji pochodnych litowych difosfanów R2P-P(SiMe3)Li z pochodnymi dichlorocyrkonocenów podstawionymi w pierścieniach cyklopentadienylowych, realizowany w latach 2010/2011
  • Projekt badawczy nr (grant NCN), Projektowanie oraz synteza katalizatorów o właściwościach specjalnych, w tym chiralnych, rozpuszczalnych w wodzie i immobilizowanych w/na perfluorowanych i stałych nośnikach. Zastosowanie w syntezach prowadzanych w przyjaznych środowisku warunkach, realizowany w latach 2013/0000

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Chemia organiczna (Laboratoria)
  • Chemia organiczna (Ćwiczenia)
  • Elementy katalizy Homogenicznej (Laboratoria)
  • Organiczne ciecze jonowe (Laboratoria)
  • Podstawy Chemii Metaloorganiczne (Seminaria)
  • Wybrane działy chemii organicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
  • Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, staż naukowy, 01.07.2013-31.07.2013
  • Polska, Selvita SA, staż przemysłowy, 01.2013-02.2013
  • Polska, Rękami Stworzone by Iwona Tamborska, staż przemysłowy, 08.2013

Hobby:

fotografia
morsowanie