dr inż. Sylwester Eugeniusz Żelazny

Stanowisko: Adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 426

   12 628-27-08

   Moje publikacje

   sylwek@chemia.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

dr inż.Politechnika Krakowska, Technologia Chemiczna, 1999


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 1 T09B 11930 (Badawczy),

  Badania nad usuwaniem magnezu z koncentratów cynku i utylizacją produktów ubocznych

  , realizowany w latach 2006/2009
 • Projekt badawczy nr PBS1/A1/3/2012 (Badawczo Rozwojowy),

  Proekologiczna technologia utylizacji spopielonych osadów ściekowych, jako źródło nawozów rolniczych i dodatków do materiałów budowlanych

  , realizowany w latach 2012/2015
 • Projekt badawczy nr POIG.01.04.00-26-300/13 (Badawczo Rozwojowy),

  Eko-Ash. Nawóz na bazie popiołów ze spalania biomasy w elektrowniach

  , realizowany w latach 2014/2015
 • Projekt badawczy nr RAREASH ERA-MIN/ RAREASH/01/2015 (Badawczo Rozwojowy),

  Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania

  , realizowany w latach 2015/2016
 • Projekt badawczy nr POIR.01.02.00-00-0089/17-00 (Badawczo Rozwojowy),

  Opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania odpadów z superstopów na bazie niklu i stopów tytanu

  , realizowany w latach 2017/2018

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Gospodarka surowcami i odpadami (Wykłady)
 • Ochrona Środowiska w Technologii Chemicznej (Wykłady)
 • Proekologiczne Technologie Nieorganiczne (Wykłady)
 • Projekt Technologiczny (Projekty)
 • Surowce i Procesy Technologiczne (Wykłady)
 • Surowce i Procesy Technologiczne (Ćwiczenia)
 • Surowce i Procesy Technologiczne (Projekty)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Francja, Uniwersytet im. Pasteura w Strasbourg, Staż naukowy, 01.12.1993-28.02.1994
 • Rosja, Uniwersytet w Iwanowie, Staż naukowy, 1 miesiąc 1999
 • Republika Czeska, VSB, Staż naukowy, 26.04.2014 - 27.07.2014
 • Repubkika Czeska, VSB, Staż naukowy, 28.04.2013-28.08.2013
 • Polska, Mirakulum, Starz przemysłowy, trzy miesiące

Hobby:

Brydż sportowy,
Piłka siatkowa,
Wycieczki rowerowe.