Dr inż. Barbara Michorczyk

Stanowisko: asystent n-d

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 619

   (12)6282729

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Ropy i Gazu, 2003
drPolitechnika Krakowska,Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2012Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe
Zainteresowania naukowe:
(i) Procesy konwersji surowców jednowęglowych (metan, ditlenek węgla), np. OCM.
(ii) Synteza i charakterystyka katalizatorów heterogenicznych dla procesów wysokotemperaturowej przeróbki metanu i ditlenku węgla.
(iii) Badanie sprzężonych procesów, np. OCM z DH etanu i OCM z ODH etanu.

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Podstawy Technologii Chemicznej (Laboratoria)
  • Projekt Technologiczno-Procesowy (Projekty)
  • Technlogia Organiczna (Laboratoria)
  • Zagrożenia ekologiczne, bezpieczeństwo pracy i ergonomia (Wykłady)