mgr inż. Adam Węgrzyniak

Stanowisko: Starszy referent techniczny

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 635, 619

   (012) 6282794

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

inż. Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2011
mgr inż. Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2012