dr hab. inż., prof. PK Katarzyna Matras-Postołek

Stanowisko: profesor uczelni

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 220

   12 628 30 59

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr. inż.Politechnika Krakowska, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2004
drPolitechnika Krakowska, Chemia, 2010
doktor habilitowany Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Chemia, 2019


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr COST D32/0010/04 (projekt naukowy),

  Diversity oriented synthesis under (highly efficient) microwave conditions, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

  , realizowany w latach 2004/2005
 • Projekt badawczy nr NanoEl (projekt badawczo-rozwojowy),

  Nanoskalige Schichtstrukturen für die Elektrolumineszenz - nano-EL, Münster University of Applied Sciences/Evonik Creavis Nanotronics, Marl, Niemcy

  , realizowany w latach 2006/2009
 • Projekt badawczy nr FH-Extra (projekt naukowy),

  Herstellung hydrophober selbstdispergierender ZnS-Nanopartikel für druckbare optoelektronische Nanokompositschichten, Münster University of Applied Sciences/Evonik Creavis Nanotronics, Marl, Niemcy, Postdoc

  , realizowany w latach 2009/2011
 • Projekt badawczy nr HOMINGPLUS/2012-6/5 (projekt naukowy),

  Novel ZnS(Se) hybrid polymer nanocomposites for optoelectronic applications,Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, program Homing Plus z FNP, kierownik projektu 

  , realizowany w latach 2013/2015
 • Projekt badawczy nr 2014-1-PL01-KA203-003415 (współpraca międzynarodowa),

  Improvement of innovative teaching methods in the fields of Technology and Chemical Engineering according to the best standards of the Bologna Process

  , realizowany w latach 2014/2017
 • Projekt badawczy nr LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014 (projekt naukowy),

  Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne dla optoelektroniki drukowanej 2D i 3D,

  V edycja programu Lider (NCBiR), kierownik projektu

  , realizowany w latach 2015/2018

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Angielska Terminologia Chemiczna (Seminaria)
 • Chemia fizyczna (Laboratoria)
 • Nanomateriały dla zastosowań w biologii i optoelektronice (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Niemcy, Münster University of Applied Sciences, pracownik naukowy, 02/2006 - 07/2012

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Stypendium Naukowe dla Doktorantów z Funduszu Im. Stanisława Pigonia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2005
 • Stypendium naukowe DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), Steinfurt, Niemcy, 2007
 • Laureat Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Program Homing Plus, Kraków, 2013
 • Stypendium Naukowe Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców, Warszawa, 2016

Polecane strony internetowe:

strona projektu Lider (NCBiR)