dr inż. Jarosław Chwastowski

Stanowisko: Asystent

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 410c

   27-11

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Biotechnologia stosowana, 2010
drPolitechnika Krakowska, Technologia Chemiczna, 2017