dr Adam Węgrzynowicz

Stanowisko: Adiunkt Naukowo-Dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 630

   (12)6282724

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgrUniwersytet Jagielloński, Chemia Fizyczna, 2003
drInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Chemia Zeolitów, 2013


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Podstawy Technologii Chemicznej (Laboratoria)
  • Projekt Technologiczno-Procesowy (Projekty)
  • Projekt Technologiczny (Projekty)
  • Surowce i Procesy Biotechnologiczne (Ćwiczenia)
  • Surowce i Procesy Chemii Organicznej (Ćwiczenia)

Hobby:

Rower, Szachy