dr inż. Beata Kowarska-Bayer

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 313

   126282797

   Brak danych nt. przebiegu pracy nukowej.