dr hab. inż. Przemysław Jodłowski

Stanowisko: adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 504, 023a

   (12) 628 27 60, (12) 628 27 69

   Moje publikacje

   

konsultacje: czwartek 10:00 - 11:30

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, technologia chemiczna, 2009
doktor nauk chemicznychUniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, chemia, kataliza, 2013
dr hab.Politechnika Krakowska im. Taduesza Kościuszki, nauki techniczne, technologia chemiczna, 2018Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: Katalityczne dopalanie, dopalanie VOC, katalizatory tlenkowe, reaktory strukturalne, spektroskopia in-situ Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr LIDER/204/L-6/14/NCBR/2015 (Lider NCBiR),

  Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane do usuwania zanieczyszczeń z silników i turbin biogazowych. Strukturalny konwerter katalityczny LZO i NOx.

  , realizowany w latach 2016/2018
 • Projekt badawczy nr 2015/17/D/ST8/01252 (Sonata 9 NCN),

  Sonochemia jako narzędzie do aktywacji katalizatorów. Badania in situ i operando

  , realizowany w latach 2016/2018

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Fizykochemiczne metody charakterystyki katalizatorów (Wykłady)
 • Fizykochemiczne metody charakterystyki katalizatorów (Laboratoria)
 • Oxidation processes (Seminaria)
 • Projekt technologiczny (Projekty)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Projekty)
 • Surowce i procesy technologii organicznej (Projekty) (Ćwiczenia)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Wielka Brytania, University of Bath, Department of Chemical Engineering, staż naukowo-badawczy, 2009-2013
 • Polska, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin, staż naukowo-badawczy, 2011
 • Francja, Laboratoire Catalyse et Spectrochimie - LCS CAEN, staż naukowo-badawczy, 2013

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, 2012
 • Stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, 2012
 • Stypendium z dotacji projakościowej za wybitne osiągnięcia naukowe, 2012
 • Stypendium „START”, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2013

Hobby:

Triathlon, strzelectwo sportowe

Polecane strony internetowe:

Wykaz publikacji
Strona projektu Lider NCBiR