dr inż. Maciej Gierada

Stanowisko: Asystent Naukowo-Dydaktyczny (Research and Teaching Assistant

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2) Katedra Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 628 lub 502 lub 510

   628 27 64 lub 628 27 58 lub 628 21 96

   Moje publikacje

   

Zespół badawczy: Kataliza Obliczeniowa (Research Team: Computational Catalysis)
Personal website
CV_eng_ver


Konsultacje:Poniedziałek 10:00-12:00
Wtorek 10:00-12:00(proszę o wcześniejszy kontakt mailowy; możliwy też inny termin)

Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2013
mgr inż.Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2014
dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, kataliza, chemia teoretyczna, 2018Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

 


PhD thesis title: CrOx/SiO2 catalyst - modelling of surface species and studies on ethylene polymerization mechanism


Research interest: • Application of quantum chemistry methods in investigation of chemical systems

 • Mechanism of ethylene polymerization over the CrOx/SiO2 (Phillips) catalyst 

 • Homogeneous catalyst active in metathesis, eg. the Grubbs catalysts

 • Non-metathetic transformations mediated by Ru-complexes

 • Spin-crossing reactions

 • Modelling of ordered mesoporous amorphous materials


 Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr UMO-2015/19/B/ST4/01836 (własny),

  Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym

  , realizowany w latach 2016/2019
 • Projekt badawczy nr UMO-2015/19/N/ST4/00007 (własny),

  Od prekursora tlenkowego do centrum aktywnego - teoretyczne badania mechanizmu polimeryzacji etylenu na katalizatorze Phillipsa

  , realizowany w latach 2016/2018
 • Projekt badawczy nr C-2/294/2016/DS-M (własny),

  Badanie mechanizmu redukcji katalizatora Phillipsa

  , realizowany w latach 2016/2016

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • ChemCad w Projektowaniu Technologicznym (Laboratoria)
 • English Chemical Terminology (Seminaria)
 • English Technical Terminology (Seminaria)
 • Materiały Wysokiej Czystości i Specjalnego Przeznaczenia (Wykłady)
 • Modelowanie Molekularne Nanostruktur (Laboratoria)
 • Modelowanie Molekularne w Katalizie (Laboratoria)
 • Modelowanie Procesów Technologicznych (Projekty)
 • Podstawy Technologii Chemicznej (Laboratoria)
 • Podstawy Technologii Chemicznej (Ćwiczenia)
 • Projekt Technologiczno-Procesowy (Projekty)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Rosja, Московский государственный университет, Wymiana studencka, 1 mesiąc
 • Francja, UPMC Sorbonne Université, Staż naukowy, 1 miesiąc
 • Francja, Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris, UPMC, Collège de France, Staż naukowy, 1 miesiąc
 • Polska, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Kurs Pedagogiczny, 2.5 roku
 • Belgia, Vrije Universiteit Brussel, Staż naukowy, 3 miesiące

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • I Miejsce, USSKN 2014, sekcja międzynarodowa, Kraków, 2014
 • II miejsce, VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Tygiel 2014, Lublin, 2014
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w części A, aktualnego wykazu MNiSW sporządzonego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych, Kraków, 2017
 • Stypendium MNiSW dla wybitnych doktorantów na rok akad. 2017/18, Warszawa, 2017
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora Politechniki Krakowskiej za Osiągnięcia Naukowe (2017), Kraków, 2017

Hobby:

1) Astrochemistry, astrobiology, prebiotic chemistry, cosmology, physics beyond standard model, quantum field theory
2) Philosophical foundation of science
3) Science comunication
4) Cycling

Polecane strony internetowe:

The Theoretical Minimum
Copernicus Center
ResearchGate
Google Scholar
CV (english version)