dr inż. Agnieszka Kącka-Zych

Stanowisko: Adiunkt naukowo-dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Zakład Chemii Organicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 521

   12 628 27 14

   

KONSULTACJE: poniedziałek - 13:30-15:00

Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii, 2013
mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2014
dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia, 2018


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr C-2/493/2018/DS-M (Kierownik projektu),

  Teoretyczne badania nad zastosowaniem przyjaznych środowisku technik do otrzymywania bioaktywnych nitrozwiązków – potencjalnych farmaceutyków

  , realizowany w latach 2018/2019

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia (inżynieria biomedyczna) (Laboratoria)
 • Chemia organiczna (Laboratoria)
 • Chemia organiczna (Ćwiczenia)
 • Ciecze jonowe (Laboratoria)
 • Wybrane działy chemii organicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, staż naukowy, 01.07.2012-31.07.2012
 • Polska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki , staż naukowy, 09.2012-10.2012
 • Hiszpania, Universidad de Valencia, Departamento de Quimica Organcia, Unidad de Investigacion Quimica Organica Teorica, staż naukowy, 11.02-20.02.2019
 • Hiszpania, Universidad de Valencia, Departamento de Quimica Organcia, Unidad de Investigacion Quimica Organica Teorica, staż naukowy, 18.07-25.07.2016

Hobby:

Sport; Turystyka górska

Polecane strony internetowe:

Instytut Chemii i Technologii Organicznej - Politechnika Krakowska
Physical Organic Chemistry and Organocatalysis Research Group