dr inż. Agnieszka Kącka-Zych

Stanowisko: Adiunkt naukowo-dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

Zakład Chemii Organicznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-2), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 521

   12 628 27 14

   

KONSULTACJE: poniedziałek - 13:30-15:00

Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii, 2013
mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2014
dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Chemia, 2018

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Jasiński Radomir, Kubik Magdalena, Łapczuk-Krygier Agnieszka, Kącka Agnieszka, Dresler Ewa, Boguszewska-Czubara Anna, An experimental and theoretical study of the hetero Diels–Alder reactions between (E)-2-aryl-1-cyano-1- nitroethenes and ethyl vinyl ether: one-step or zwitterionic, two-step mechanism?, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, ISSN:1878-5190 (2014)
 2. Jasińska Ewa, Dresler Ewa, Łapczuk-Krygier Agnieszka, Kącka Agnieszka, Nowakowska-Bogdan Ewa, Jasiński Radomir, Conjugated nitroalkenes as components of non-concerted Diels-Alder reactions – recent studies, Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market, ISSN:0009-2886 (2015)
 3. Jasiński Radomir, Kącka Agnieszka, A polar nature of benzoic acids extrusion from nitroalkyl benzoates: DFT mechanistic study, Journal of Molecular Modeling, ISSN:1610-2940 (2015)
 4. Szczepanek Alicja, Jasińska Ewa, Kącka Agnieszka, Jasiński Radomir, An experimental and quantumchemical study of [2+3] cycloaddition between (Z) - C - (m,m,p - trimethoxyphenyl) - N - (p - methyphenyl) - nitrone and (E) - 3,3,3 - trichloro - 1 - nitroprop - 1 - ene: mechanistic aspects, Current Chemistry Letters, ISSN:1927-7296 (2015)
 5. Demchuk Oleg M., Kapłon Katarzyna, Kącka Agnieszka, Pietrusiewicz Kazimierz M., The utilization of chiral phosphorus ligands in atroposelective cross-coupling reactions, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, ISSN:1042-6507 (2016)
 6. Jasiński Radomir, Mróz Kamila, Kącka Agnieszka, Experimental and theoretical DFT study on synthesis of sterically crowded 2,3,3,(4)5-tetrasubstituted-4-nitroisoxazolidines via 1,3-dipolar cycloaddition reactions between ketonitrones and conjugated nitroalkenes, Journal of Heterocyclic Chemistry, ISSN:0022-152X (2016)
 7. Kącka Agnieszka B., Jasiński Radomir A., A density functional theory mechanistic study of thermal decomposition reactions of nitroethyl carboxylates: undermine of “pericyclic” insight, Heteroatom Chemistry, ISSN:1042-7163 (2016)
 8. Kącka Agnieszka, Dresler Ewa, Jasiński Radomir, Nowe realizacje procesu Meyera, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
Monografie:
 1. Jasiński Radomir, Łapczuk-Krygier Agnieszka, Kącka Agnieszka, Kula Karolina, Demchuk Oleg M., Elementy preparatyki organicznej, ISBN:978-83-88100-78-9 (2016)
Materiały konferencyjne:
 1. Jasiński Radomir,Łapczuk-Krygier Agnieszka,Kącka Agnieszka,Kubik Magdalena,Barański Andrzej, XVII Mikrosympozjum : Kinetyczne badania mechanizmów reakcji w roztworach, Poznań 24 maja 2013 r., Indeksy globalnej elektrofilowości nowe narzędzie prognozowania reaktywności sprzężonych nitroalkenów w procesach [4+2] cykloaddycji do sprzężonych dienów, XVII Mikrosympozjum : Kinetyczne badania mechanizmów reakcji w roztworach (2013)
 2. Hordyjewska Anna,Biernasiuk Anna,Jasiński Radomir,Horecka Anna,Popiołek Łukasz,Boguszewska-Czubara Anna,Łapczuk-Krygier Agnieszka,Kącka Agnieszka,Malm Anna,Kurzepa Jacek, XVII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna : Pierwiastki chemiczne a jakość życia : materiały konferencyjne, Lublin, 31 maja 2014 r., The antimicrobial activity of novel compounds from nitroalkene`s and norbornene`s group, XVII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna : Pierwiastki chemiczne a jakość zycia (2014)
 3. Łapczuk-Krygier Agnieszka,Kącka Agnieszka,Jasiński Radomir, XVII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna : Pierwiastki chemiczne a jakość życia : materiały konferencyjne, Lublin, 31 maja 2014 r., Czy ciecze jonowe mają przyszłość?, XVII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna : Pierwiastki chemiczne a jakość zycia (2014)
 4. Jasiński Radomir,Kubik Magdalena,Łapczuk-Krygier Agnieszka,Kącka Agnieszka,Dresler Ewa,Boguszewska-Czubara Anna, XVII International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", Łódź, November 21, 2014, Experimental and theoretical study of the polar D-A reaction between (E)-2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes and vinyl-ethyl ether: mechanistic aspects, XVII International Symposium : Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds (2014)
 5. Łapczuk-Krygier Agnieszka,Kącka Agnieszka,Rykała Konrad,Kula Karolina,Jasiński Radomir, XVII International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", Łódź, November 21, 2014, Some examples of nitroaldol reactions catalyzed by ionic liquids, XVII International Symposium : Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds (2014)
 6. Jasiński Radomir,Mróz Kamila,Kącka Agnieszka, XVIII International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", Łódź, November 20, 2015, 1,3-Dipolar cycloaddition of selected ketonitrones with 2-EWG-substituted nitrethenes, XVIII International Symposium : Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds (2015)
Patenty/zgłoszenia patentowe:
 1. Łapczuk-Krygier Agnieszka, Dresler Ewa, Jasiński Radomir Adam, Kulesza Renata , Kącka Agnieszka, Fiszer Renata, Sposób otrzymywania (E)-2-(4-dimetyloamino)-1-cyjano-1-nitroetenu, (2017)

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia organiczna (Laboratoria)
 • Chemia organiczna (Ćwiczenia)
 • Ciecze jonowe (Laboratoria)
 • Wybrane działy chemii organicznej (Laboratoria)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, staż naukowy, 01.07.2012-31.07.2012
 • Polska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki , staż naukowy, 09.2012-10.2012
 • Hiszpania, Universidad de Valencia, Departamento de Quimica Organcia, Unidad de Investigacion Quimica Organica Teorica, staż naukowy, 18.07-25.07.2016

Hobby:

Sport; Turystyka górska

Polecane strony internetowe:

Instytut Chemii i Technologii Organicznej - Politechnika Krakowska
Physical Organic Chemistry and Organocatalysis Research Group