dr inż. Dariusz Karcz

Stanowisko: Adiunkt

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 023

   3019

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Technologia Chemiczna, 2004
Ph.D.Institute of Technology Tallaght-Dublin, Ireland, Chemistry, 2010


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
  • Irlandia, ITT-Dublin, Studia Doktoranckie, 2005 - 2010
  • Irlandia, Pfizer Pharmaceuticals, Global Process Development Centre, Ringaskiddy, Co.Cork, Postgraduate Student Placement (staż doktorancki w laboratoriach badawczych firmy Pfizer), 2009
  • Irlandia, ITT-Dublin, Centre for Applied Science and Health (C.A.S.H.), Research Technician in Chemistry (kontrakt, asystent naukowo-techniczny) , 2010 - 2011
  • Polska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki I Biotechnologii, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin , Stypendium Podoktoranckie FNP, Udział w projekcie TEAM : Model Photosynthetic Pigments and Complexes in Photodynamic Therapy and Solar Energy Conversion , 2011 - 2014

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
  • Stypendium EMBARK przyznane przez IRCSET (Irish Research Council for Science, Engineering and Technology) za najlepszy projekt doktorancki, ITT-Dublin, Irlandia, 2007
  • Stypendium FNP TEAM dla młodych doktorów , Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2011